Obsah

Specializované třídy   

V roce 2009 rozhodl zřizovatel školy, město Prostějov, o zrušení ZŠ Rejskova k 31. 7. 2009 a přesunu speciálních tříd I. stupně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na naši školu od školního roku 2009/2010. Tím by tedy do budoucna na škole mělo být 10 tříd I. stupně a 4 třídy II. stupně. Končící speciální 5. třída by měla přecházet na ZŠ Valenty, kde byl přesunut II. stupeň speciálních tříd ze zrušené ZŠ Rejskova.

Třídy na naši školu přešly kompletně s celým kolektivem a třídní učitelkou. S každou třídou se také přestěhoval kompletní nábytek a vybavení třídy, což usnadnilo žákům těchto tříd přechod na novou školu. Dvě třídy byly umístěny na malé budově školy z Erbenovy ulice. Zbývající tři třídy jsou umístěny na hlavní budově.

Pro žáky těchto tříd jsme také zřídili dvě specializovaná oddělení školní družiny, která se naplňují tak jako třídy jen maximálně do 14 žáků. Jedna z vychovatelek k nám přešla s těmito třídami, takže se s dětmi zná a má bohaté zkušenosti pro práci s nimi.

Celkově na škole máme zkušenosti  v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami umístěnými v těchto třídách.  Po zrušení ZŠ Husova a sloučení s ní k 30. červnu 2004 k nám přešel celý II. stupeň specializovaných tříd pro žáky s SPU (5 tříd). Všichni naši učitelé absolvovali kurz pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení a skoro polovina i kurz dyslektického asistenta. Navíc všechny pí učitelky, které k nám přešly ze zrušení ZŠ Rejskovy, s těmito třídami již dlouhodobě pracují a mají vystudovánu speciální pedagogiku.

Jelikož jsme na naší škole zavedli rozšířenou výuku informatiky a také tímto směrem profilujeme školu prostřednictvím našeho ŠVP, je naše škola nadstandardně vybavena výpočetní technikou (počítačové učebny, interaktivní tabule, dataprojektory a interaktivní učebnice, ...). Rovněž všichni naši učitelé a žáci s touto technikou bez problémů pracují. Protože i noví žáci speciálních tříd pracují podle našeho ŠVP, chtěli jsme jim umožnit a nastavit stejné podmínky jako mají žáci v ostatních třídách při využívání této techniky. Mj. využívání interaktivní tabule s dataprojektorem a výukovými programy, které jsou v každé třídě 1. stupně. Podali jsme proto projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  v oblasti podpory Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl vybrán k realizaci. Od školního roku 2010/11 již měli žáci ve všech těchto třídách stejné podmínky jako žáci běžných tříd. Více v článku Evropský projekt pro specializované třídy na ZŠ Kollárova.

Od školního roku 2013/14 zůstává 5. speciální třída na naší škole, takže ve školním roce 2016/17 by již měly být na škole všechny speciální třídy I. i II. stupně.

Evropský projekt

Evropský projekt pro specializované třídy na ZŠ Kollárova.

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Kollárova získala v letošním školním roce podporu projektu spolufinancovaného z ESF  a státního rozpočtu ČR pro žáky specializovaných tříd. Od tohoto školního roku jsou na 1. stupni ZŠ Kollárovy (1. – 5.tř.) umístěny specializované třídy pro žáky se  specifickými poruchami učení (SPU). Realizace tohoto projektu jim umožní snadnější adaptaci v novém prostředí a zejména nastaví stejné příležitosti ve výuce jako žákům ostatních tříd 1. stupně.

Z finanční dotace projektu, který podal ředitel školy RNDr. Josef Hrachovec, budou zejména pořízeny interaktivní tabule do všech specializovaných tříd 1.  stupně. Tyto třídy tak dosáhnou stejného standardu, který dosud měly běžné třídy. Výhody práce s interaktivní tabulí, jako je názornost, flexibilnost, rozmanitost a zábavnost, budou zejména pro žáky se specifickými poruchami učení velkým přínosem.

V letošním školním roce projdou všechny učitelky v těchto třídách školením pro práci s touto technikou. Během hlavních prázdnin se tato moderní výuková technika instaluje v jejich třídách a žáci ji od září nového školního roku 2010/11 začnou využívat. Během celého školního roku budou učitelky těchto tříd připravovat elektronické předváděcí sešity pro interaktivní tabuli na podporu výuky českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy nebo přírodovědy.  V nich se budou kromě jiného využívat komponenty ICT techniky (interaktivní tabule, příslušný software, vizualizér, Internet, ...) a zároveň budou přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žákům těchto tříd (názornost, zapojení co nejvíce smyslů, reedukace SPU, ...). Sešity pak učitelky ověří se svými žáky přímo ve vyučovacích hodinách. Výstupem jejich společné celoroční práce bude Sborník předváděcích sešitů, který bude vystaven na webu projektu a bude tak k dispozici všem zájemcům o využití této techniky.

 Interaktivní  tabule bude samozřejmě i součástí budoucí první specializované třídy. Zápis do této třídy proběhne na škole 5. února od 12 do 18 hodin. Výhodou pro žáky těchto tříd však není pouze využívání nejmodernější techniky, ale také nízký počet žáků ve třídě. Stejně tak je tomu i ve specializovaných odděleních školní družiny, kterou tito žáci v maximální míře využívají, neboť jim denně nabízí rozmanité a lákavé formy práce.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
sobota 25. 5. déšť 22/13 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 23/14 °C

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:54
TÝDEN:936
CELKEM:277222