Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 7
poslední

Seznam povolených Ag testů

Viz. odkaz. celý text

ostatní | 12. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Postřik proti koronaviru - znalecký posudek.

Znalecký posudek k postřiku ve škole. celý text

ostatní | 30. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Prezentace oboru Prodavač

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace k postřiku proti koronaviru

Informace k nedorozumění. celý text

ostatní | 23. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Zimní radovánky 1

Zimní radovánky

Lednovou sněhovou nadílku si užily děti během odpolední družiny. Velkého sněhuláka postavili kluci ze 4. B. Sice dlouho nevydržel, ale radost dětem udělal. celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Školní družina a školní klub

Oznámení k poplatkům za ŠD a ŠK. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Mikulášská nadílka 1

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 měl navštívit naši školu Mikuláš s čerty a anděly, ale vzhledem k nepříznivé epidemické situaci proběhla návštěva v omezeném počtu a s přísnými hygienickými pravidly. Jedna čertice se setkala s dětmi z prvního stupně. V jednotlivých třídách zlobivým dětem pohrozila peklem, jehož návštěva se ale zatím musí odložit. Rošťáci tak mají celý rok čas na nápravu. Děti čertici zarecitovaly básničky a dostaly sladkou odměnu. celý text

ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Sexuální výchova

Nezisková organizace Konsent připravila pro žáky sedmých a osmých tříd tříhodinový workshop sexuální výchovy. Žáci se setkali s lektory on-line na platformě Zoom. Pro sedmé třídy proběhl interaktivní workshop ve čtvrtek 3. 12., osmáci se zúčastnili semináře v úterý 8. 12. Workshop byl zaměřený na prevenci sexuálního násilí. Žáci zhlédli ilustrativní videa, měli možnost pokládat anonymní dotazy a společně diskutovali o podpoře kamaráda, který se setkal s nějakou formou sexuálního násilí. Byli navedeni k zodpovědnému vztahu k vlastní sexualitě. Vzdělávací workshop byl pro většinu zúčastněných příjemným zpestřením dnešní koronavirové doby. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2021

Nové informace k přijímacímu řízení. celý text

ostatní | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové informace pro rodiče

V menu informace pro rodiče je nově záložka "Koronavirová opatření". celý text

ostatní | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Páťáci v knihovně

V pátek 2. 10. navštívili žáci 5. A třídy dětské oddělení prostějovské knihovny. Jde o zkušené a nadšené čtenáře, které paní knihovnice seznámila s jednotlivými literárními žánry a jejich piktogramy, jež zjednodušují orientaci při půjčování knih. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Družina na kuželkách

V pátek 18. 9. 2020 proběhl ve školní družině projektový den, v rámci kterého děti navštívily prostějovskou kuželnu. Na čtyřech moderních drahách si vyzkoušely tento méně tradiční sport. Utkaly se v turnaji dvojic, ve kterém nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Dětem se odpoledne líbilo. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Enviromentální výchova

Promítání 3D filmu o podmořském světě zhlédli žáci prvních až čtvrtých tříd ve středu 23. září. Školní knihovna se pomocí speciálních brýlí proměnila v kouzelnou podmořskou hlubinu. Barevná fauna i flóra vybízela děti ke kontaktu. Žáci často pohybem předcházeli možnému střetu s plující rybkou. Díky filmu žáci nejen poznali estetické hodnoty přírody, ale i negativní aspekty lidského působení. Projekce byla uhrazena z fondu KPŠ.

celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Dinosauři

Se světem dinosaurů se seznámili žáci druhého stupně, kteří v úterý 22. 9. zhlédli 3D film ze života tajemných plazů. Díky speciálním brýlím se děti staly svědky lovu býložravých dinosaurů těmi dravými. Napínavý film se dětem líbil. Projekce, která proběhla ve školní knihovně, byla hrazena z fondu KPŠ. celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k družině 25.9.2020

Vážení rodiče,

v pátek 25.9. 2020 v době konání ředitelského volna bude zajištěn dle potřeby rodičů žáků přihlášených k pravidelné docházce do školní družiny chod ŠD v omezeném provozu v době od 6:30 do 16 hod.
celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k 25. 9. 2020

Obědy budou automaticky odhlášeny. celý text

ostatní | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Ředitel školy vyhlašuje v pátek 25. 9. 2020 na základě doporučení ministra zdravotnictví ředitelské volno.

celý text

ostatní | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení - "Nákup ICT pro distanční výuku"

Dne 18. 9. bylo vyhlášeno školou výběrové řízení na „Nákup ICT pro distanční výuku“.

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení. Případné nabídky se přijímají do 29. 9. 2020 do 12 hodin
celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Poprvé v knihovně

V pondělí 14. 9. se třída 1. A poprvé vydala do dětského oddělení městské knihovny. Děti se seznámily s chodem knihovny, prohlížely si knížky a se zaujetím poslouchaly příběhy, které jim knihovnice předčítala. Také je naučila, jak správně s knihami manipulovat a jak se během návštěvy chovat. Dětem se v knihovně líbilo.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Družina na dopravním hřišti

Děti ze školní družiny navštívily ve čtvrtek 10. 9. dopravní hřiště. Vypůjčily si zde kola, koloběžky a šlapací káry a zdokonalovaly si tak jízdní dovednosti. Učily se respektovat dopravní značení, jízdě na kruhovém objezdu a dodržovat pravidla silničního provozu. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Hydrobiologie pro každého

Ve středu 9. 9. se žáci školní družiny vypravili do biokoridoru Hloučela, kde si pro ně zaměstnanci ekocentra IRIS připravili výukový program o životě ve vodě. Děti lovily vodní živočichy pomocí planktonní síťky a podle jednoduchých klíčů určovaly jejich druh. Dozvěděly se také o vývoji živočichů a rostlin v okolí vodních toků.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dopravní hřiště

V úterý 8. 9. a ve středu 9. 9. navštívily třídy 4. A, resp. 4. B Dopravní hřiště v Prostějově. Teoretickou část dopravní výchovy, v rámci které byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro cyklisty, absolvovaly děti v učebně. Získané poznatky pak děti aplikovaly během praktické části výuky na přilehlém hřišti, kdy se aktivně účastnily silničního provozu. Součástí programu byla i jízda zručnosti přes překážky. Pokud žáci na jaře úspěšně splní teoretické i praktické testy, obdrží „Průkaz cyklisty“.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový školní rok

1. září byl slavnostně zahájený nový školní rok. Do školy nastoupilo 327 žáků, které přivítali ve třídách jejich vyučující. Pan ředitel všechny uvítal proslovem ve školním rozhlase. Většina dětí se už na tradiční výuku těšila. Prvňáčci se na školním dvoře rozloučili se svými rodiči a statečně pokračovali do svých prvních lavic. Do 1. A nastoupilo 22 zvídavých žáčků a do 1. B 10. Přejeme jim, ať chodí do školy s nadšením a ať se jim daří. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Tělocvik online

Vstaňte od počítačů, zacvičte si v době karantény a udržujte si fyzickou kondici v domácím prostření díky nabídce cvičebních lekcí. celý text

ostatní | 11. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy 2020-2021

Bližší informace. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jednotné přijímací zkoušky

Informace pro žáky 9. ročníků. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 18. 3. 2020 uzavřena MŠ

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Učte se s Českou televizí

Česká televize spustila výukové a vzdělávací programy pro děti. Během pracovních dní vždy od 9 hodin na programu ČT2 mohou děti sledovat výuku českého jazyka a matematiky v rámci pořadu UčíTelka. Programy jsou určené pro žáky prvního stupně, ale učivo si mohou připomenout také ti starší. Od 12 hodin na stejném programu probíhá projekce vzdělávací pořadů (dějepis, přírodopis, fyzika, zeměpis) pro žáky druhého stupně. Žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky, je určeno vysílání v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na ČT1 v rámci pořadu Škola doma. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Internetové odkazy

Internetové odkazy na online cvičení, testy a učební materiály k procvičování učiva po dobu uzavření školy: celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 11. 3. 2020 uzavřena ZŠ

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou od zítřka 11. 3. 2020 uzavřeny ZŠ. O opětovném
otevření budete informováni oficiálními sdělovacími prostředky a na http://www.zskol.cz/.
Obědy ve školní jídelně jsou odhlášeny.
RNDr. Josef Hrachovec – ředitel školy
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 7
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 4. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 88
TÝDEN: 907
CELKEM: 121156