Navigace

Obsah

Online výuka

Bakaláři online   Office 365   Microsoft Teams

 


Návod jak pracovat s Microsoft TEAMS

Informace k povinnému testování žáků absolvujících prezenční výuku

 

 • Bez testování se žák nemůže zúčastnit prezenční výuky.
 • Testování není povinné, ale žák pak musí zůstat doma a bude omluven. Třídní učitel zajistí materiály pro distanční výuku (jako v případě nemoci), ale nebude probíhat on – line výuka. Ta bude jen u rotujících tříd 1. až 5. A v týdnech, kdy bude třída doma podle dřívější domluvy.
 • Testovat se bude antigenním testem Covid – 19 výtěrem z nosu nebo krku, který se hned vyhodnotí.
 • Žáci se testují sami a je možno u nejmenších (MŠ, 1. až 3. třída) podle zájmu rodičů  povolit jejich přítomnost po domluvě s třídním učitelem. Testování by proběhlo v samostatné místnosti mimo kmenové třídy. Je potřeba dopředu domluvit čas!!!
 • V příloze je ještě návod na použití testu (návod k použití) a dole odkaz na demonstrační video s návodem k testování. Bylo by dobré ho s žákem shlédnout.
 • V každé třídě bude učitel a asistent pedagoga, kteří v případě potřeby žákovi pomohou.
 • Testovat se bude 2 x týdně – v pondělí a čtvrtek hned po příchodu do školy (platí i pro ranní školní družinu).
 • V pondělí 12. 4. nebude ranní školní družina, aby na začátek u I. stupně byli u testování třídní učitelé s asistenty. Od úterý 13. 4. již družina bude mít i ranní provoz s případným testováním. Pak už se žák nebude samozřejmě testovat ve třídě.
 • Nemusí se testovat jen ten, kdo má do 90 dnů od prodělání Covidu nebo potvrzení o jiném testu do 48 hodin.
 • Kdo bude pozitivní, půjde do určené třídy (hlídat bude asistent pedagoga) a rodič si ho musí na základě telefonické výzvy co nejdříve vyzvednout a oznámit to doktorovi žáka, který ho pošle na PCR test. Obdrží také potvrzení o pozitivním antigenním testu. Je potřeba být na telofonu !!!
 • Do školy se nevrátí, pokud nebude mít negativní PCR test. Zůstane pak 14 dní doma.
 • Při testování v pondělí ostatní žáci zůstanou ve škole, a jak bude škola vědět o výsledku PCR testu dotčeného žáka a po konzultaci z hygienickou stanicí, třídní učitel oznámí, zda případně někdo zůstane v karanténě (viz manuál v příloze Testování_diagram…). Proto je potřeba zajít co nejdříve na PCR test, který může být i negativní a neprodleně oznámit výsledek testu škole na číslo 582345160 (viz manuál v příloze Testování diagram…), abychom minimalizovali nepřítomnost žáků ve třídě v případě negativního testu.
 • Po testování ve čtvrtek žáci z jeho třídy musí také odejít a zůstat doma, dokud nebude škola vědět o výsledku PCR testu dotčeného žáka a potom třídní učitel oznámí, zda a kdy mohou nastoupit do školy, případně jestli zůstanou v karanténě. Proto je potřeba zajít co nejdříve na PCR test, který může být i negativní a neprodleně oznámit výsledek testu škole na číslo 582345160 (viz manuál v příloze Testování_diagram… ), abychom minimalizovali nepřítomnost žáků ve třídě v případě negativního testu.
 • Zatím je předpoklad, že nastupují v pondělí 12. 4. všechny speciální třídy a 1.,3. a 5. A. Po týdnu 19. 4. zůstane doma 1., 3. a 5. A a nastoupí 2. a 4. A a pak se po týdnu střídají. Speciální třídy chodí pořád.
 • Se ZŠ Valenty jsme domluvení, že přihlásí všem žákům z těchto tříd, co chodili, obědy. Kdo nebude chtít, tak si je musí sám odhlásit. 2. a 4. A to bude mít o týden později a tam se zase automaticky odhlásí 1., 3. a 5. A. Po týdnu se to u nich změní.
 • Je potřeba sledovat epidemiologickou situaci v případě zavření škol. Budete okamžitě informováni přes třídní učitele obvyklou formou (maily, Bakalář, …).
 • Žáci mají povinnost používat ve škole roušky. Nemusí být respirátor.
 • V příloze ještě posíláme Kontrolní seznam příznaků z MŠMT a MZ. Pokud některý žák splňuje, tak by se neměl zúčastnit prezenční výuky a ani absolvovat antigenní test.

Odkaz na demonstrační video k testování:

https://m.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

               

V pondělí 10. 5. 2021 se dle rozhodnutí MŠMT vrací do škol II. stupeň rotačním způsobem. U nás nastoupí žáci 6. a 7. A. Žáci 8. A a 9. A pokračují v on-line výuce. Další týden se třídy přehodí.

Žáci se budou testovat vždy 1. hodinu v pondělí a čtvrtek. Obědy mají ti, co chodili, automaticky příhlášeny. Případné odhlášení už musí provést sami.

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘ.  PRO ŠK.R.  2021/22

 


 

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021.

Bližší informace zde.

RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy

 


 

Další informare k provozu škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol

Kontrolní seznam příznaků covid-19

Návod k použití - test covid 19 

Testovací diagram - postup

Ochrana dýchacích cest - MZ

Manuál testování - MZ

Zařazení odpadu- MŽP

 


 

Oznámení zákonným zástupcům dětí navštěvujících školní družinu a školní klub

- leden-únor 2021, březen 2021

 


 

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 základních škol proběhne 1. 4. 2021.

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. již stanoven na pátek 23. dubna 2021. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. tříd dle následujících pokynů:

 1. zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole!  Ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem upřednostňují, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte elektronicky z webových stránek konkrétní školy, pokud to možné není, potom kontaktovat telefonicky školu a vyzvednout formulář žádosti k vyplnění ve stanovenou hodinu a na stanoveném místě.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021. Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol není tímto opatřením dotčena.
 3. Elektronický způsob podání žádostí je možný následujícím způsobem:
  1. Vyplněním elektronického formuláře dostupného na webových stránkách školy
  2. Stažením žádosti z webových stránek a vytisknutím
 • V obou případech je nutné zaslat žádost datovou schránkou, emailem se zaručeným elektronickým podpisem, nebo žádost podepsanou odeslat poštou nebo v krajním případě osobním předáním po předchozí telefonické domluvě ve škole.
 1. Pokud není možný elektronický způsob podání žádosti, má škola k dispozici vytištěné formuláře žádosti k vyplnění, případně je po dohodě možné žádost vyplnit ve škole, popř. využít schránky umístěné u vchodu budovy (způsob osobního podání vždy záleží na konkrétní škole)

 

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Možnost elektronického podání žádostí bude umožněna od 1. 4. 2021

 


 

9. ročníky - terním pro vydání zápisového lístku

 


 

Oznámení k poplatkům za ŠD a ŠK.

 


 


 

DISTANČNÍ VÝUKA

Z rozhodnutí vlády dne 12. 10. 2020 se budou žáci od 14. 10. 2020 vzdělávat distanční formou, která je povinná.  Na naší škole to bude realizováno pomocí  programu  Bakalář, nebo převzetí a odevzdání úkolů přes sekretariát školy. Úřední hodiny  sekretariátu školy: středa  8: 00 – 11: 00 – po telefonické domluvě na tel. 582 345 160. Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26. 10. do 30.10.

Sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na www.zskol.cz.

 

V menu informace pro rodiče je nově záložka "Koronavirová opatření".

 

V přílohách jsou informace o ošetřovném od 14. 10. 2020 z MPSV a OSSZ.

- návod jak na ošetřovné

- ošetřovné

 

RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

 

 


 

 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

 

 


 

Metodika ošetření dítěte v kooperaci se školským zařízením

Návod pro školy a rodiče při ošetřování a nemoci dětí.pdf

 


 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍO NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 


 

Dne 18. 9. bylo vyhlášeno školou výběrové řízení na „Nákup ICT pro distanční výuku“.

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení. Případné nabídky se přijímají do 29. 9. 2020 do 12 hodin
 

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení.

22.07.2021

Poděkování 1

Poděkování

Spolek Russell Rescue, z. s. děkuje zaměstnancům a žákům naší školy za finanční příspěvek 4.000,- Kč, který využije na pomoc pejskům v nouzi.

Detail

27.06.2021

Prvňáčci na výletě

Prvňáčci na výletě

Na školní výlet se třídy 1. A a 1. B vydaly ve čtvrtek 24. 6. Děti jely vlakem na Bělecký Mlýn. Cestou k nedalekému zámečku viděly divoká i domácí zvířata. Pak si opekly špekáčky a zacvičily ve venkovní posilovně. Výlet se dětem líbil.

Detail

27.06.2021

Botanická zahrada 1

Botanická zahrada

Ve čtvrtek 24. 6. navštívila třída 7. B botanickou zahradu. Žáci zhlédli nejen rozkvetlé růže, lekníny a další rostliny, ale také zajímavou výstavu soch.

Detail

23.06.2021

7. B na výletě

7. B na výletě

V úterý 22. 6. se třída 7. B a několik žákyň z 8. B vydaly na turisticko-sportovní výlet do Vícova.

Detail

23.06.2021

Výlet do ZOO

V úterý 22. 6. třídy 4. A, 4. B a 5. B vyrazily na školní výlet. Děti navštívily ZOO Olomouc. Přestože vnitřní pavilony zůstávají stále uzavřeny, tak si děti prohlédly spoustu exotických zvířat a také roztomilých mláďat ve venkovních výbězích.

Detail

21.06.2021

3D kino

Ve dnech 14., 15. a 21. 6. proběhlo ve školní knihovně promítání ve formátu 3D. Děti prvního stupně zhlédly pěkný film Delfín. Pro žáky druhého stupně byl určený film Tahiti: Perfektní vlna. Promítání bylo hrazeno z KPŠ.

Detail

13.06.2021

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Třídy 5. A a 7. A strávily týden od 7. do 11. 6. v zážitkovém parku v Březové. Díky krásnému počasí, které jim na Vysočině přálo, si děti pobyt maximálně užily. O tom, že měly program pestrý a nabitý, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

Detail

08.06.2021

2. B na výletě

2. B na výletě

Na svůj první školní výlet se žáci vydali v úterý 8. 6. do Dětkovic.

Detail

 

 

Nové fotografie na https://zskol.rajce.idnes.cz/

Rajce zskol

 

 

 

 

 

28.01.2008

Eko - Beseda „obal“

Eko - Beseda „obal“

.

Detail

21.12.2007

Vánoční besídka

Vánoční besídka

.

Detail

01.11.2007

Beseda zbraně

Beseda zbraně

.

Detail

26.10.2007

Branný den

Branný den

.

Detail

22.10.2007

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Akce Bílá pastelka na Naší škole

Detail

20.10.2007

Den stromů

Den stromů

Projektový den

Detail

04.09.2007

Prvňáci

Prvňáci

1. den ve škole

Detail

Přihlášení rodičů pro přístup k průběžné klasifikaci zde.

logo logo logo logo logo

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
déšť 16 °C 15 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 23/13 °C
sobota 7. 8. skoro jasno 28/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 23/17 °C

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 89
TÝDEN: 338
CELKEM: 133586