Navigace

Obsah

Historie

Vzhledem k tomu, že I. obecná škola dívčí od svého ustanovení měla značný počet žákyň, který rok od roku stoupal a ve školním roce 1899/1900 dosáhla u všech tříd poboček, byly v roce 1900 žákyně roztříděny podle bydliště a tak zřízena nová škola, která obdržela název "II. samostatná obecná škola dívčí". Ředitelkou byla ustanovena Josefa Sivičová a škola byla umístěna na Komenského ul. spolu s německými školami. Organizace byla pětitřídní.

V letech 1904 -1905 byla dobudována nová školní budova v Kollárově ulici., jejíž jedno křídlo bylo postaveno na nám. U Kalicha. Do tohoto křídla byla II. obecná škola dívčí umístěna. V době 1. světové války byla budova zabrána pro účely vojenského lazaretu a škola byla přestěhována do Komenského ul. Tamtéž byla přestěhována v období okupace, neboť budova byla zabrána. Škola sice měla název "Obecná škola dívčí Kollárova ul." , ale na své budově nesídlila. Organizace se v  té době změnila na čtyřtřídní. Po osvobození byl škole vrácen původní název i organizace. Do své budovy se však mohla stěhovat až v r. 1946, protože severní křídlo bylo zasaženo bombou při leteckém náletu.

V r. 1948 byl název školy změněn na "II. národní škola dívčí", organizace zůstala nezměněná a v této podobě škola zůstala až do školní reformy v r.1953.

V roce 1953 vznikly jedenáctileté střední školy. Došlo ke sloučení škol na Kollárově ulici č.3 (dnes GJW) a č.4 (dnes ZŠ Prostějov, Kollárova 4). Některé třídy jedenáctiletky byly umístěny v budově Obecné školy na Kollárově ul. 4. Obě školy měly jedno vedení.

V roce 1961 došlo k další reformě ve školství a 1.9.1961 bylo radou ONV Prostějov rozhodnuto o opětovném rozdělení obou škol na samostatné celky, a to na základní devítiletou školu a střední všeobecně vzdělávací školu. V letech 1974 - 1978 se budova základní školy podrobila rozsáhlé rekonstrukci. Vyučování nižších ročníků pokračovalo v nově vzniklé budově školní družiny na Erbenově ulici, která je v těsném sousedství hlavní budovy. Od této doby je tato tzv. "malá budova" součástí základní školy.

Žáci vyšších ročníků navštěvovali až do ukončení základní devítileté školy školu v nejbližším okolí svého bydliště.

Rok 1984 přinesl další reformy ve školství a naše škola se tak jako ostatní změnila ze základní devítileté školy na školu základní. Pod tímto označením fungovala do roku 1994, kdy se opět stala základní devítiletou školou.

1. ledna 1995 získala škola právní subjektivitu a od roku 1998 byla zařazena do sítě škol pod současným názvem - Základní škola Prostějov, Kollárova 4. Současný ředitel školy RNDr. Josef Hrachovec byl ředitelem školy jmenován v roce 1997 na základě konkurzního řízení. Jeho statutární zástupkyní je od r. 1998 Mgr. Zdeňka Richterová. Od roku 2002 je na II. stupni školy rozšířená výuka informatiky. Škola se stala vzdělávacím střediskem  SIPVZ všech úrovní a Informačním centrem MŠMT. Z prostředků získaných školením vybudovala 2 počítačové učebny a vybavila třídy moderní informační a komunikační technikou.

V roce 2004 byla naše škola sloučena se ZŠ Husovo náměstí a během roku 2005 změnila název školy na Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4.

Na školu přešel II. stupeň speciálních tříd pro žáky ze specifickými poruchami chování (dyslexie, dysgrafie, ...) a měly zde přecházet šesté třídy ze ZŠ Rejskova, kde byl umístěn I. stupeň. V roce 2006 zřizovatel rozhodl, že tyto třídy zůstanou na ZŠ Rejskova, takže na naší škole ve školním roce 2008/2009 skončila poslední speciální třída II. stupně.

Od školního 2009/2010 roku jsou na 1. stupni ZŠ Kollárovy (1. – 5. tř.) umístěny speciální třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které k nám přišly ze zrušené ZŠ Rejskova. Abychom mohli nabídnout žákům těchto tříd stejné podmínky jako jejich spolužákům v ostatních třídách I. stupně na ZŠ Kollárova

 (zejména materiální vybavení) zpracoval a podal ředitel školy, RNDr. Josef Hrachovec, projekt „Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU (specifické poruchy učení) ze speciálních tříd při přechodu na novou školu“, který byl schválen k realizaci. Již od II. pololetí byly tyto třídy vybaveny stejnou technikou jako zbývající třídy I. stupně (interaktivní tabule, PC, dataprojektor, výukový SW). Žáci ukončené 5. třídy přecházeli na ZŠ Valenty, kde byly umístěny speciální třídy II. stupně. Od školního roku 2013/14 zůstávají tyto speciální třídy na naší škole, takže ve školním roce 2016/17 by už měly být na škole všechny speciální třídy I. i II. stupně.

V současné době se již na škole pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu „S výpočetní technikou učení je  hrou“, podle kterého se začalo vyučovat  od září 2007 v 1. a 6. ročníku.  Směřování školy směrem k výpočetní technice bylo zachováno a je řešeno pomocí disponibilních hodin. Na I. stupni se jedná o 1 hodinu informatiky týdně a na II. stupni 2 hodiny informatiky týdně. Na I. stupni používají ve všech ročnících interaktivní tabuli s dataprojektorem, Internetem a výukovými programy. Na II. stupni mají pro výuku k dispozici 4 učebny s dataprojektorem, interaktivní tabulí, Internetem a výukovými programy. Dále jsou zde 2 učebny informatiky s 15 a 30 PC pro dělenou výuku informatiky nebo pro využití výukových programů v běžných předmětech. Ve většině ročníků a předmětů jsou k dispozici interaktivní učebnice.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 4 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 9/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 6/1 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 6/1 °C

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:76
TÝDEN:398
CELKEM:268648