Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

Projekt IKAP

V pondělí 17. 2. 2020 se vybraní žáci osmých tříd zúčastnili interaktivní dílny na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Tentokrát byli seznámeni s tříletým studiem učebního oboru prodavač. Dozvěděli se, jaké existují možnosti po obdržení výučního listu nejen na trhu práce, ale i v rámci dalšího studia. Žáci si prakticky vyzkoušeli běžné i dárkové balení zboží. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Lyžařský výcvik

Ve dnech 1. 2. – 7. 2. 2020 proběhl ve Ski areálu U Sachovy studánky v Beskydech lyžařský výcvik. Kurzu se zúčastnili převážně žáci ze sedmých tříd, kteří byli podle lyžařských schopností rozděleni do tří družstev. Úplní začátečníci si rychle osvojili základní techniku sjezdového lyžování a zvládli i tradiční závěrečný závod ve slalomu. Zkušenější lyžaři z prvního a druhého družstva zdokonalovali techniku a osvojovali si carvingový oblouk.
Žáci byli ubytováni v hotelu Labyrint v Horní Bečvě. Ve volném čase odpočívali, hráli stolní tenis, šachy, společenské hry a zájemci navštívili bazén.
Lyžařský výcvik proběhl bez vážnějších úrazů a zdravotních problémů. I přes rozmary počasí si žáci pobyt na horách užili.

celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační výchova

V pátek 7. února navštívili žáci 1. A poprvé knihovnu. Paní knihovnice jim vysvětlila, jaké možnosti dětské oddělení nabízí, co vše lze v knihovně zažít a jakých akcí je možné se zúčastnit. S dětmi si povídala o literatuře a ukázala jim, jak pracovat s knížkou. Poté si děti knihovnu a knihy samy prohlédly. Návštěva knihovny se jim moc líbila.


celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

Ve středu 5. 2. proběhlo na SOŠ Prostějov setkání zástupců základních škol, které se v loňském roce zúčastnily projektu s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“. Žáci si připravili pěkné prezentace o tom, jak byli v průběhu několika interaktivních dílen seznámeni s jednotlivými učebními obory. Za naši školu se setkání zúčastnili S. Fiedorová, T. Nedoma a K. Štouračová (9. A). Svou prezentaci představili kamarádům ze ZŠ Bedihošť, ZŠ Určice a ZŠ J. Železného a také vedení SOŠ, kterému se tak dostalo zpětné vazby o úspěšnosti a atraktivitě celého projektu. celý text

ostatní | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Přehazovaná

Okrskové kolo v přehazované kategorie II. se konalo ve středu 5. 2. na ZŠ Majakovského. Naši školu reprezentovali žáci a žákyně ze čtvrtých a pátých tříd. Hrálo se systémem každý s každým. Utkali jsme se s družstvem z Bedihoště, ze ZŠ Dr. Horáka a pořádající školy. I když děti sehrály vyrovnaná utkání a statečně bojovaly, tak se jim do okresního finále postoupit nepodařilo. Přesto děkujeme za vzornou reprezentaci školy. celý text

ostatní | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Řemeslo má zlaté dno 1

Řemeslo má zlaté dno

Ve čtvrtek 30. 1. navštívila třída 6. B muzeum. V první části interaktivní výstavy „Řemeslo má zlaté dno“ si žáci prohlédli řemeslné dílny. Byli poučeni, jak v dřívějších dobách pracovali perníkářky, kováři, truhláři, tkalci a ševci. Dozvěděli si, jaké nástroje ke své činnosti používali, jak fungovaly cechy a kdo byl jejich patronem.
Druhá část výstavy byla inspirovaná knihou K. Poláčka a stejnojmenným seriálem „Bylo nás pět“. Děti si prohlédly prvorepublikovou cukrárnu, prodejnu s látkami, masnu, koloniál a hokynářství. Vyzkoušely si také práci trafikanta i trhovce. Osvojené teoretické poznatky pak využily při vyplňování pracovních listů.
V závěru návštěvy dostala prostor i třídní učitelka a předala dětem pololetní vysvědčení.
Dětem se výstava moc líbila a rády se do muzea opět vrátí.
celý text

ostatní | 4. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

V úterý 28. 1. zhlédli žáci ze 3. B a 4. B třídy divadelní představení pod názvem „Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)“. Dobrodružný a zábavný příběh skupiny dětí, které se setkávají s pravěkými živočichy, vzdává hold J. Verneovi a K. Zemanovi. Malé diváky inscenace zaujala především díky kombinaci loutkového divadla s filmovými triky a napínavému ději. celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Projektový den ve školní družině

V pátek 24. 1. se děti ze školní družiny zúčastnily projektového dne pod názvem „Kruhový trénink pro děti“, který se konal pod vedením J. Kopečného, trenéra dětských sportovních týmů, v prostorách centra Universal Power. Cvičební lekce byla zaměřená na zpevnění těla, rozvoj koordinace a dalších pohybových dovedností formou her a soutěží s využitím prvků jógy a zdravotního cvičení. Děti se přesvědčily, že aktivní náplň volného času může být zábavnější než lenošení s mobilním telefonem v ruce. Nenásilnou formou získaly kladný vztah k tělesné výchově a sportu jako takovému.celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Prvňáčci v muzeu

V pátek 24. 1. navštívila třída 1. A interaktivní výstavu „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci se seznámili s některými tradičními řemesly. Poznali, jak pracoval kovář, švec nebo hokynář. Vyzkoušeli si také předměty a činnosti, které byly k výkonu daného povolání potřeba. Výstava se dětem velmi líbila.

celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 20. ledna na ZŠ Melantrichova. Soutěž organizovali zaměstnanci Sportcentra DDM Prostějov. Naši školu zde reprezentovali dvě žákyně z 9. A. T. Peková obsadila v silné konkurenci krásné 8. místo. K. Štouračová skončila v polovině padesátičlenného soutěžního pole. Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy.

celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Korfbalový turnaj

Ve středu 22. 1. proběhl na reálném gymnáziu korfbalový turnaj pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Utkaly se mezi sebou děti, které od září navštěvují na školách kroužky korfbalu. Naše družstvo obsadilo osmé místo. celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Environmentální výchova

Projekci 3D filmu o podmořském světě zhlédly děti ze 4. A a 5. A třídy ve středu 15. ledna. Školní knihovna se pomocí speciálních brýlí proměnila v kouzelnou podmořskou hlubinu. Barevná fauna i flóra vybízela děti ke kontaktu. Žáci často pohybem předcházeli možnému střetu s plující rybkou. Díky filmu děti nejen poznaly estetické hodnoty přírody, ale i negativní aspekty lidského působení. celý text

ostatní | 19. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 13. ledna se dívky z osmých tříd zúčastnily workshopu na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Prohlédly si učebnu pro odborný výcvik kosmetiček. Seznámily se, co studium maturitního oboru Kosmetické služby obnáší a jaké jsou příležitosti uplatnění na trhu práce, příp. možnosti dalšího studia. Současné studentky děvčata nalíčily, nalakovaly jim nehty a některým ozdobily tělo drobným obrázkem. Dívky strávily ve škole příjemné odpoledne. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 13. ledna navštívili žáci ze 3. B a 5. B třídy dětské oddělení prostějovské knihovny. Paní knihovnice je seznámila s literárním pojmem bajka. Přečetla jim Ezopovu bajku „Liška a čáp“. Vysvětlila dětem závěrečné ponaučení. Žákům se v knihovně velmi líbilo. Pro většinu to byla první návštěva v pěkném moderním prostředí. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

Žáci čtvrtých až sedmých tříd zhlédli v úterý 7. 1. divadelní představení pod názvem „Čaroděj ze země Oz“. S pohádkovým příběhem inspirovaným stejnojmennou knihou o Dorotce a jejích netypických kamarádech k nám zavítalo brněnské Divadlo Radost. Představení o pomoci mezi přáteli plné kouzel, písniček a efektních kostýmů se dětem moc líbilo. celý text

ostatní | 11. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Řemeslo má zlaté dno

Třída 3. B navštívila v úterý 7. 1. prostějovské muzeum. Probíhá zde interaktivní výstava pod názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci se seznámili s některými tradičními řemesly. Poznali, jak pracoval kovář, švec nebo hokynář. Vyzkoušeli si také předměty, které byly k výkonu dané činnosti potřeba. Na závěr si získané poznatky ověřili při vyplňování pracovních listů. Výstava děti velmi zaujala. celý text

ostatní | 11. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vánoční show

V pátek 20. prosince se konala v tělocvičně tradiční vánoční show. Organizace se ujala paní učitelka Věra Králová s pomocí žáků 9. A. Mezi vystupujícími byli žáci od čtvrtých tříd až po deváté. Už od listopadu všichni poctivě nacvičovali svá vystoupení, ladili kostýmy a rekvizity. Během pátečního dopoledne ve vánočně vyzdobené tělocvičně nakonec žáci druhého stupně zhlédli celkem 22 hudebních, tanečních a sportovních vystoupení. Se zpěvem a hrou na klávesy se připojily i paní učitelka V. Králová s dcerou a paní vychovatelka K. Klevetová. Všechna představení byla velmi povedená a účinkující sklidili od diváků velký potlesk. celý text

ostatní | 21. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pohádky z pařezové chaloupky

Děti z 1. A, 2. A a 2. B zhlédly ve středu 18. 12. divadelní představení na motivy autorské pohádky Václava Čtvrtka. Veselé a hravé příhody skřítků Křemílka a Vochomůrky se spoustou písniček děti pobavily a od začátku zcela vtáhly do děje. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dopravní výchova

Žáci ze 4. A se ve středu 18. 12. zúčastnili zimní části dopravní výchovy, kterou zorganizovali zaměstnanci Dětského dopravního centra Prostějov. Výuka se tentokrát konala v prostorách sportcentra. Žáci pracovali ve skupinách a vystřídali se na čtyřech stanovištích. Zopakovali si první pomoc, dopravní značky a pravidla silničního provozu pro cyklisty. Trénovali jízdu zručnosti a vyzkoušeli si základní servis jízdního kola. Všichni byli moc šikovní. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Taneční vystoupení

Taneční vystoupení skupiny Free Dance zhlédli v pondělí 16. 12. žáci ze 6. A, 8. A a 9. A třídy v prostějovském divadle. Představení pod názvem „INSTA x LIFE Náš (VÁŠ) život NEJEN na instagramu“ sklidilo u diváků velký úspěch. Tanečníci zachytili rozdíl mezi životem malých dětí a dnešních dospívajících, kteří se bez mobilního telefonu a připojení k sociálním sítím neobejdou. celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

5. A v muzeu

Třída 5. A se vypravila do prostějovského muzea hned dvakrát. Ve středu 11. 12. se žáci zúčastnili programu s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Interaktivní program je seznámil s několika tradičními řemesly. Druhá návštěva proběhla v pátek 13. 12., kdy děti v rámci vánoční dílny „Harmonické Vánoce“ vytvářely papírové ozdoby. Předvánoční atmosféru si navodily také povídáním o zvycích a tradicích. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dějiny země zapsané v kameni

Ve čtvrtek 12. 12. zavítala do prostějovského muzea třída 9. A. Během geologického programu se žáci dozvěděli o zrodu planety Země a o tom, co se zde dělo před vznikem lidské civilizace. Vysvětlili si základní geologické pojmy. Prohlédli si bohatou expozici nerostů a hornin. Následně se zaměřili na geologii prostějovského regionu. Nechyběly ani interaktivní prvky, kdy si žáci ověřili, jak si předané poznatky osvojili. Určitě to zvládli výborně. A až třeba půjdou vánočně naladěným centrem Prostějova, tak si vzpomenou, z jakého materiálu je vyrobena socha Jiřího Wolkera či z čeho jsou postaveny hradby ve Smetanových sadech nebo společenský dům. Interaktivní program korespondoval s učivem přírodopisu. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Poznáváme přírodu

Dne 4. 12. 2019 se zúčastnili žáci 8. A vzdělávacího programu Ekocentra Iris s názvem „Netradiční poznávačka“. Na dvanácti stanovištích žáci poznávali motýly, žáby, ptáky, rostliny, zemědělské plodiny, lišejníky a dřeviny. Při určování mohli využít jednoduché atlasy i mobilní aplikace. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

V úterý 10. 12. třída 1. B navštívila prostějovské divadlo, kde zhlédla představení na motivy stejnojmenné pohádky K. J. Erbena „Obušku z pytle ven“. Poučný příběh plný kouzel, písniček a vtipných situací se dětem moc líbil. Žáci viděli, že krást se nevyplácí a že na každého nepoctivce jednou dojde. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Bruslení

V průběhu měsíce prosince měli všichni zájemci o bruslení možnost zabruslit si na mobilním kluzišti na náměstí T. G. Masaryka. Naše škola se vypravila na kluziště v dopoledních hodinách celkem třikrát. Na ledě si průběžně zasportovaly děti od čtvrté až po devátou třídu. Po příjemně stráveném čase se odměnily punčem nebo horkou čokoládou.

celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 9. 12. proběhl na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla další workshop pro žáky osmých tříd. Tentokrát se na učiliště vypravili hoši, aby prakticky poznali, co obnáší práce cukráře. Z předem připraveného těsta, které vyváleli, vykrajovali perníčky a tvarovali vanilkové rohlíčky. Cukroví následně pod vedením mistrové upekli. I když se někteří s touto činností setkali poprvé, tak se většina kluků činila a pro práci se nadchla.


celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 9. 12. žáci 1. B a 3. A společně navštívili knihovnu. Při jejich první návštěvě jim knihovnice vysvětlila, co všechno lze v knihovně zažít. S dětmi si vyprávěla o vánočních zvycích a tradicích. Děti jí na oplátku předvedly, jaké básničky se s vánoční tematikou naučily. Poté si prohlédly leporela. Zaujaly je hlavně knihy s pohyblivými obrázky. Návštěva se dětem líbila. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vánoční koncert

V pátek 6. 12. navštívily třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 6. A kino Metro, kde proběhl koncert skupiny Poutníci. Hudebníci zahráli dětem vánoční písně a koledy, díky kterým se žáci svátečně naladili. Ti odvážnější si i zazpívali. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Listování

V pátek 6. 12. zavítal do divadla herec Lukáš Hejlík se scénickým čtením, v rámci kterého představuje divákům zajímavé aktuální knihy. Žáky z 1. A seznámil s knížkou amerického autora A. Lobela „Kvak a Žbluňk“. Čtvrťákům předčítal ukázky z knihy „Dobrodružství strýčka Ludvíka“ izraelského autora J. Leviho. Dětem se prezentace knih moc líbila. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Čtvrťáci v knihovně

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívily čtvrté třídy v pátek 6. 12. dětské oddělení prostějovské knihovny. Tentokrát si pro ně paní knihovnice připravila besedu o pravěku. Seznámila děti s knihami spisovatele E. Štorcha, jehož dílo se v době kamenné, příp. bronzové odehrává. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 5
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 2. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, k večeru ojediněle bouřky. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 72
TÝDEN: 820
CELKEM: 61737