Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

Divadelní představení

V úterý 10. 12. třída 1. B navštívila prostějovské divadlo, kde zhlédla představení na motivy stejnojmenné pohádky K. J. Erbena „Obušku z pytle ven“. Poučný příběh plný kouzel, písniček a vtipných situací se dětem moc líbil. Žáci viděli, že krást se nevyplácí a že na každého nepoctivce jednou dojde. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Bruslení

V průběhu měsíce prosince měli všichni zájemci o bruslení možnost zabruslit si na mobilním kluzišti na náměstí T. G. Masaryka. Naše škola se vypravila na kluziště v dopoledních hodinách celkem třikrát. Na ledě si průběžně zasportovaly děti od čtvrté až po devátou třídu. Po příjemně stráveném čase se odměnily punčem nebo horkou čokoládou.

celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 9. 12. proběhl na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla další workshop pro žáky osmých tříd. Tentokrát se na učiliště vypravili hoši, aby prakticky poznali, co obnáší práce cukráře. Z předem připraveného těsta, které vyváleli, vykrajovali perníčky a tvarovali vanilkové rohlíčky. Cukroví následně pod vedením mistrové upekli. I když se někteří s touto činností setkali poprvé, tak se většina kluků činila a pro práci se nadchla.


celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 9. 12. žáci 1. B a 3. A společně navštívili knihovnu. Při jejich první návštěvě jim knihovnice vysvětlila, co všechno lze v knihovně zažít. S dětmi si vyprávěla o vánočních zvycích a tradicích. Děti jí na oplátku předvedly, jaké básničky se s vánoční tematikou naučily. Poté si prohlédly leporela. Zaujaly je hlavně knihy s pohyblivými obrázky. Návštěva se dětem líbila. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vánoční koncert

V pátek 6. 12. navštívily třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 6. A kino Metro, kde proběhl koncert skupiny Poutníci. Hudebníci zahráli dětem vánoční písně a koledy, díky kterým se žáci svátečně naladili. Ti odvážnější si i zazpívali. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Listování

V pátek 6. 12. zavítal do divadla herec Lukáš Hejlík se scénickým čtením, v rámci kterého představuje divákům zajímavé aktuální knihy. Žáky z 1. A seznámil s knížkou amerického autora A. Lobela „Kvak a Žbluňk“. Čtvrťákům předčítal ukázky z knihy „Dobrodružství strýčka Ludvíka“ izraelského autora J. Leviho. Dětem se prezentace knih moc líbila. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Čtvrťáci v knihovně

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívily čtvrté třídy v pátek 6. 12. dětské oddělení prostějovské knihovny. Tentokrát si pro ně paní knihovnice připravila besedu o pravěku. Seznámila děti s knihami spisovatele E. Štorcha, jehož dílo se v době kamenné, příp. bronzové odehrává. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Mikulášská nadílka

I naši školu navštívil ve čtvrtek 5. 12. Mikuláš s milými anděly a strašidelnými čerty. V jednotlivých třídách Mikuláš přečetl z knihy hříchů jména zlobivých dětí. Čerti jim pohrozili únosem do pekla, pokud se za své hříchy nevykoupí přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Zlobivci přislíbili, že se polepší. Všechny děti pak dostaly od hodných a krásných andělů sladkosti.
V tento den také probíhala v prvostupňových třídách tzv. „čertovská škola“, kdy za katedrou vystřídali žáci devátých ročníků vyučující. Zkušení školáci si připravili pro své mladší spolužáky různé aktivity v podobě her, soutěží, kvízů, pracovních listů a křížovek. Pro všechny zúčastněné to byla příjemná změna. A deváťáci si vyzkoušeli, že stát před třídou plnou zvídavých dětí není tak úplně jednoduché.
celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Den otevřených dveří

V úterý 3. 12. navštívili žáci SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. V rámci Dne otevřených dveří byli seznámeni s jednotlivými učebními a studijními obory. Prohlédli si učebny i práci studentů, získali teoretické informace o studiu a prakticky si mohli vyzkoušet např. plnění jitrnice, balení dárků nebo výrobu drobné kožené ozdoby. celý text

ostatní | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zlatá brána 2019

V pondělí 2. 12. 2019 se na mobilním kluzišti konal třetí ročník florbalového turnaje na ledě. Letos se zúčastnili žáci ze čtvrtých a pátých tříd ze šesti prostějovských škol. Našim reprezentantům se bohužel nedařilo, ale všichni si účast užili. Odměnou za sportovní výkon v netradiční disciplíně jim bylo občerstvení v podobě párku v rohlíku a guláše. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční stromečky

S příchodem adventu zkrášlují náměstí TGM nejen světelné dekorace, tradiční vánoční strom a betlém, ale i vánoční stromečky v květináčích, které si zdobí žáci mateřských a základních škol. Za naši školu pověsily na dva stromky vlastnoručně vyrobené dekorace děti ze čtvrtých tříd a jeden stromeček ozdobily děti ze školky. celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Okresní finále ve florbalu

Díky hochům z naší školy jsme pátou nejúspěšnější školou na okrese. celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadlo

Ve středu 27. 11. 2019 zhlédli žáci osmých a devátých tříd divadelní hru „Bez keců a bez autorit“. Příběh hlavního hrdiny, který touží po samostatnosti a svobodě, žáky zaujal. Nakonec ale poznali, že útěk před školou, rodiči a pravidly není nejvhodnějším řešením a že život bez peněz není jednoduchý.

celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Řemeslo má zlaté dno

V úterý 26. 11. navštívili žáci ze 7. A prostějovské muzeum. V rámci interaktivního programu „Řemeslo má zlaté dno“ se seznámili s tradičními řemesly. Díky názorné výstavě poznali, co potřebuje ke své práci švec nebo kovář apod. Spoustu předmětů si nejen prohlédli, ale i osahali. V závěru žáci luštili křížovky a vyplňovali pracovní listy. Zajímavý program doplnil dějepisné učivo o životě ve středověku.
Do muzea na stejnou výstavu zavítali ve čtvrtek 28. 11. také žáci 5. B. I pro ně byl program velice zábavný a poučný a korespondoval s výukou vlastivědy.


celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

V úterý 26. 11. 2019 zavítali žáci 3. A a 5. A do divadla, kde zhlédli představení mosteckého Divadla rozmanitostí pod názvem „Pozor, děti, přijela k nám pouť!“. Reálný příběh na motivy klasické pohádky O perníkové chaloupce působil na děti příliš strašidelně, a proto odcházely z divadla se smíšenými pocity.


celý text

ostatní | 1. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Geologická expozice

Dne 18. 11. 2019 se žáci 9. A zúčastnili vzdělávacího programu s názvem „Nebojme se geologie aneb geologická expozice“. Akce proběhla v Ekocentru Iris, kde si povídali s lektory o horninách a minerálech a geologickém složení v ČR.
V rámci programu probíhaly různé aktivity zaměřené na určování sedimentárních, metamorfovaných a vulkanických hornin. Dále se zábavnou formou žáci dozvěděli, jak běžel „geologický čas“, tedy něco o geologické historii (od vzniku života až po současné čtvrtohory). Zopakovali si, které rostliny a kteří živočichové v jednotlivých obdobích žili.
Naši deváťáci se také přesvědčili, jak jsou důležité mezipředmětové vztahy. Například, jak souvisí geologie s dějepisem a zeměpisem (historie a místa geologických míst), fyzikou, chemií (stavba a složení minerálů a hornin), matematikou či anglickým jazykem.
I přes nepříznivé počasí proběhla na konci programu prohlídka geologické expozice na zahradě Ekocentra Iris.
celý text

ostatní | 24. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
1. místo ve výtvarné soutěži 1

1. místo ve výtvarné soutěži

Natálie Halousková ze 6. A zvítězila v okresním kole výtvarné soutěže pod názvem „Děti, pozor, červená!“, kterou každoročně vyhlašuje Magistrát města Prostějov, Policie ČR a BESIP. Natálce moc gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen ve výtvarných soutěžích. celý text

ostatní | 23. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pohodáři

V úterý 19. 11. 2019 agentura Pohodáři představila žákům druhého stupně nový pořad. Tentokrát nadšení cestovatelé navštívili Kanadu – multikulturní zemi ledního hokeje. Seznámili žáky s přírodními krásami, divokými zvířaty i původními obyvateli druhého největšího státu světa. V dokumentu neopomněli navštívit významné hokejové stadiony a zmínit legendy tohoto sportu, který v Kanadě vznikl. Žákům se poutavé vyprávění doplněné krásnými záběry velmi líbilo. celý text

ostatní | 23. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Sametová revoluce

Třicáté výročí listopadových událostí si připomněli žáci 9. A v pátek 15. 11. návštěvou muzea. Interaktivní výstava pod názvem Sametová Třicítka je seznámila s průběhem revolučních dnů na Prostějovsku v kontextu celostátních událostí.
celý text

ostatní | 23. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Florbal IV. kategorie

V pátek 15. 11. se v tělocvičně ZŠ a RG města Prostějova hrála jedna ze čtyř okresních skupin ve florbalu hochů osmých a devátých tříd. Naši školu reprezentovali: Matěj Klimeš, Matyáš Kryštof, Kryštof Trojan (8. A), Gabriel Hangurbadžo (8. B), Adam Dvořáček, Tomáš Himmer, Martin Míka, Filip Otáhal, Matěj Pecha a Jakub Rehovič (9. A). Hoši remízovali se ZŠ Palacká 2:2 a porazili Kostelec 7:2. Okresní skupinu vyhráli a postoupili do finále, které se bude konat 29. 11. Nejlepším střelcem byl kapitán týmu Matěj Pecha, který vstřelil pět gólů, Filip Otáhal se trefil třikrát a Kuba Rehovič jednou. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Florbal III. kategorie

Hoši ze šestých a sedmých tříd se ve čtvrtek 14. 11. zúčastnili florbalového turnaje, který se konal v tělocvičně ZŠ a RG města Prostějova. Naši školu reprezentovali: Jakub Mezuliánek, Tadeáš Petřík, Tadeáš Šidlo, Antonín Šťourač, Matyáš Zatloukal, Dominik Zdráhal (6. A), Štěpán Bachorík, Rostislav Sekanina a Jakub Vlach (7. A). Hoši sehráli tři zápasy, bohužel všechny prohráli. Nejúspěšnějším střelcem byl v našem týmu Tonda Šťourač, který vsítil čtyři góly. I když postup do okresního finále kluci nevybojovali, tak si zasloužili pochvalu za vzornou reprezentaci školy. celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

První pomoc

Ve středu 13. 11. 2019 proběhly v tělocvičně školy pro žáky druhého stupně besedy se zdravotnickým záchranářem. Záchranář děti seznámil se systémem IZS. Poučil je, jak postupovat při poskytování první pomoci ve vybraných situacích. Prakticky žákům ukázal, jak resuscitovat. Dobrovolníci si resuscitaci na figuríně vyzkoušeli. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

Žáci druhých tříd a 1. B zhlédli dne 12. 11. v kině Metro divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Zpracování klasické Erbenovy pohádky plné dobrodružství a kouzel se dětem moc líbilo. Vítězství dobra nad zlem v podobě vysvobození krásné princezny odměnily děti bouřlivým potleskem. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Druháci v knihovně

V pondělí 11. 11. 2019 navštívili žáci druhých tříd dětské oddělení Městské knihovny Prostějov. Paní knihovnice si pro ně připravila besedu na téma pohádka. Seznámila děti s hlavními rysy a prvky tohoto literárního žánru. Přečetla jim popletený příběh, který se skládal z různých klasických pohádek. Úkolem dětí bylo tyto pohádky poznat. Návštěva knihovny se dětem líbila. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná soutěž

V okresním kole výtvarné soutěže Barvy podzimu budou naši školu reprezentovat díla Nadi Špicer, Sáry Izabely Kašíkové (7. A) a Simony Fiedorové (9. A). Věříme, že obrázky talentovaných dívek v silné konkurenci uspějí. celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Požární prevence

V úterý 12. 11. proběhly pro žáky druhých a šestých tříd dvouhodinové besedy s příslušníky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Besedy přiblížily žákům práci hasičů, seznámily je se základy požární ochrany osob a obyvatelstva. Informovaly o případných rizicích z hlediska požární ochrany a o způsobech ochrany proti nim. Součástí programu byly i praktické ukázky chování za mimořádných situací. Hasiči žákům předvedli také vybavení příslušníků HZS. Besedy děti poučily a zaujaly.


celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní soutěž

V pondělí 11. 11. 2019 se žáci z 5. A zúčastnili dopravní soutěže, která se konala v prostorách sportovní haly Sportcentra DDM Prostějov. V soutěži si všichni žáci ověřili své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu. Praktická část pak obsahovala jízdu zručnosti. I když se všechny děti snažily, tak do okresního finále mohl postoupit pouze vítěz, kterým se stali žáci ze ZŠ Melantrichova. Naše 5. A obsadila krásné 2. místo. celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

Prostějovské divadlo navštívili v pátek 8. listopadu žáci šestých a sedmých tříd, aby zhlédli hudební představení s loutkami Vinnetou. Moderní pojetí klasického příběhu o přátelství, lásce a o boji se zlem bylo plné stylových písniček a humoru. Žáky nadchla nejen hravost herců, ale zaujala je také stínohra a projekce z divokého západu. celý text

ostatní | 10. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Trivis

Náborová prezentace soukromé Střední školy veřejnoprávní Prostějov určená vycházejícím žákům proběhla ve středu 6. listopadu. Studenti i vyučující ze střední školy seznámili naše žáky se studijním oborem a následným uplatněním na trhu práce. Teoretické informace doplnili praktickou ukázkou sebeobrany. celý text

ostatní | 10. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pečení vánoček

V rámci projektu IKAP (Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce) proběhl v pondělí 4. listopadu na SOŠ Prostějov další pracovní workshop. Tentokrát se dívky z 8. A učily péct vánočky. S jakým nadšením se do pletení a pečení pustily, se můžete podívat na přiložených fotografiích. celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 5
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 12. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 5
TÝDEN: 306
CELKEM: 52424