Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 6
poslední

Tělocvik online

Vstaňte od počítačů, zacvičte si v době karantény a udržujte si fyzickou kondici v domácím prostření díky nabídce cvičebních lekcí. celý text

ostatní | 11. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy 2020-2021

Bližší informace. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jednotné přijímací zkoušky

Informace pro žáky 9. ročníků. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 18. 3. 2020 uzavřena MŠ

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Učte se s Českou televizí

Česká televize spustila výukové a vzdělávací programy pro děti. Během pracovních dní vždy od 9 hodin na programu ČT2 mohou děti sledovat výuku českého jazyka a matematiky v rámci pořadu UčíTelka. Programy jsou určené pro žáky prvního stupně, ale učivo si mohou připomenout také ti starší. Od 12 hodin na stejném programu probíhá projekce vzdělávací pořadů (dějepis, přírodopis, fyzika, zeměpis) pro žáky druhého stupně. Žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky, je určeno vysílání v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na ČT1 v rámci pořadu Škola doma. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Internetové odkazy

Internetové odkazy na online cvičení, testy a učební materiály k procvičování učiva po dobu uzavření školy: celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 11. 3. 2020 uzavřena ZŠ

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou od zítřka 11. 3. 2020 uzavřeny ZŠ. O opětovném
otevření budete informováni oficiálními sdělovacími prostředky a na http://www.zskol.cz/.
Obědy ve školní jídelně jsou odhlášeny.
RNDr. Josef Hrachovec – ředitel školy
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 9. 3. navštívili žáci z 5. A dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice je seznámila s literárním útvarem bajka. Vysvětlila jim, jaké jsou její hlavní rysy. Představila žákům nejznámější autory bajek. Na závěr návštěvy si děti samostatně prohlédly knížky, které je zajímaly. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hudební výchova

Interaktivní hudební vystoupení muzikálové zpěvačky Magdy Malé zhlédly děti z 1. B v úterý 3. 3. v prostějovském divadle. Zábavné představení pod názvem „Tajemství dětského pokojíčku“ plné písniček skladatele K. Vágnera s texty J. Žáčka se dětem velmi líbilo. Se zpěvačkou si zazpívaly a zatančily. Tím poděkovaly paním učitelkám za jejich práci. Nakonec si z představení děti odnesly i malý dárek v podobě omalovánek. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 2. 3. 2020 se žákyně osmých tříd zúčastnily další interaktivní dílny na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Tentokrát byly seznámeny s tříletým studiem učebního oboru cukrář. Dozvěděly se, jaké existují možnosti po obdržení výučního listu nejen na trhu práce, ale i v rámci dalšího studia. Žákyně pak ve skupinkách připravily těsto na velikonočního beránka, kterého i upekly a nazdobily. Praktické činnosti děvčata velmi bavily.

celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dopravní výchova

Žáci ze 4. B se v úterý 25. 2. zúčastnili zimní části dopravní výchovy, kterou zorganizovali zaměstnanci Dětského dopravního centra Prostějov. Výuka se konala v prostorách sportcentra. Žáci pracovali ve skupinách a vystřídali se na čtyřech stanovištích. Zopakovali si první pomoc, značky a pravidla silničního provozu pro cyklisty. Trénovali jízdu zručnosti a vyzkoušeli si základní servis jízdního kola. Všichni byli moc šikovní.

celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výtvarný slabikář

V pondělí 24. 2. navštívila třída 5. B prostějovské muzeum. Děti zhlédly výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ. Seznámily se s různými výtvarnými technikami, materiály a motivy. Teoretický výklad byl doplněn praktickými činnostmi. celý text

ostatní | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Péče o dítě

Ve středu 19. 2. absolvovaly dívky z devátých tříd v rámci předmětu pracovní činnosti přednášku o tom, jak manipulovat s novorozencem. Dozvěděly se, jak miminko uchopit, přebalit, vykoupat a nakrmit. Prakticky si jednotlivé činnosti mohly s panenkou i vyzkoušet. celý text

ostatní | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 17. 2. 2020 se vybraní žáci osmých tříd zúčastnili interaktivní dílny na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Tentokrát byli seznámeni s tříletým studiem učebního oboru prodavač. Dozvěděli se, jaké existují možnosti po obdržení výučního listu nejen na trhu práce, ale i v rámci dalšího studia. Žáci si prakticky vyzkoušeli běžné i dárkové balení zboží. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský výcvik

Ve dnech 1. 2. – 7. 2. 2020 proběhl ve Ski areálu U Sachovy studánky v Beskydech lyžařský výcvik. Kurzu se zúčastnili převážně žáci ze sedmých tříd, kteří byli podle lyžařských schopností rozděleni do tří družstev. Úplní začátečníci si rychle osvojili základní techniku sjezdového lyžování a zvládli i tradiční závěrečný závod ve slalomu. Zkušenější lyžaři z prvního a druhého družstva zdokonalovali techniku a osvojovali si carvingový oblouk.
Žáci byli ubytováni v hotelu Labyrint v Horní Bečvě. Ve volném čase odpočívali, hráli stolní tenis, šachy, společenské hry a zájemci navštívili bazén.
Lyžařský výcvik proběhl bez vážnějších úrazů a zdravotních problémů. I přes rozmary počasí si žáci pobyt na horách užili.

celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační výchova

V pátek 7. února navštívili žáci 1. A poprvé knihovnu. Paní knihovnice jim vysvětlila, jaké možnosti dětské oddělení nabízí, co vše lze v knihovně zažít a jakých akcí je možné se zúčastnit. S dětmi si povídala o literatuře a ukázala jim, jak pracovat s knížkou. Poté si děti knihovnu a knihy samy prohlédly. Návštěva knihovny se jim moc líbila.


celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

Ve středu 5. 2. proběhlo na SOŠ Prostějov setkání zástupců základních škol, které se v loňském roce zúčastnily projektu s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“. Žáci si připravili pěkné prezentace o tom, jak byli v průběhu několika interaktivních dílen seznámeni s jednotlivými učebními obory. Za naši školu se setkání zúčastnili S. Fiedorová, T. Nedoma a K. Štouračová (9. A). Svou prezentaci představili kamarádům ze ZŠ Bedihošť, ZŠ Určice a ZŠ J. Železného a také vedení SOŠ, kterému se tak dostalo zpětné vazby o úspěšnosti a atraktivitě celého projektu. celý text

ostatní | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Přehazovaná

Okrskové kolo v přehazované kategorie II. se konalo ve středu 5. 2. na ZŠ Majakovského. Naši školu reprezentovali žáci a žákyně ze čtvrtých a pátých tříd. Hrálo se systémem každý s každým. Utkali jsme se s družstvem z Bedihoště, ze ZŠ Dr. Horáka a pořádající školy. I když děti sehrály vyrovnaná utkání a statečně bojovaly, tak se jim do okresního finále postoupit nepodařilo. Přesto děkujeme za vzornou reprezentaci školy. celý text

ostatní | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Řemeslo má zlaté dno 1

Řemeslo má zlaté dno

Ve čtvrtek 30. 1. navštívila třída 6. B muzeum. V první části interaktivní výstavy „Řemeslo má zlaté dno“ si žáci prohlédli řemeslné dílny. Byli poučeni, jak v dřívějších dobách pracovali perníkářky, kováři, truhláři, tkalci a ševci. Dozvěděli si, jaké nástroje ke své činnosti používali, jak fungovaly cechy a kdo byl jejich patronem.
Druhá část výstavy byla inspirovaná knihou K. Poláčka a stejnojmenným seriálem „Bylo nás pět“. Děti si prohlédly prvorepublikovou cukrárnu, prodejnu s látkami, masnu, koloniál a hokynářství. Vyzkoušely si také práci trafikanta i trhovce. Osvojené teoretické poznatky pak využily při vyplňování pracovních listů.
V závěru návštěvy dostala prostor i třídní učitelka a předala dětem pololetní vysvědčení.
Dětem se výstava moc líbila a rády se do muzea opět vrátí.
celý text

ostatní | 4. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

V úterý 28. 1. zhlédli žáci ze 3. B a 4. B třídy divadelní představení pod názvem „Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)“. Dobrodružný a zábavný příběh skupiny dětí, které se setkávají s pravěkými živočichy, vzdává hold J. Verneovi a K. Zemanovi. Malé diváky inscenace zaujala především díky kombinaci loutkového divadla s filmovými triky a napínavému ději. celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Projektový den ve školní družině

V pátek 24. 1. se děti ze školní družiny zúčastnily projektového dne pod názvem „Kruhový trénink pro děti“, který se konal pod vedením J. Kopečného, trenéra dětských sportovních týmů, v prostorách centra Universal Power. Cvičební lekce byla zaměřená na zpevnění těla, rozvoj koordinace a dalších pohybových dovedností formou her a soutěží s využitím prvků jógy a zdravotního cvičení. Děti se přesvědčily, že aktivní náplň volného času může být zábavnější než lenošení s mobilním telefonem v ruce. Nenásilnou formou získaly kladný vztah k tělesné výchově a sportu jako takovému.celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Prvňáčci v muzeu

V pátek 24. 1. navštívila třída 1. A interaktivní výstavu „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci se seznámili s některými tradičními řemesly. Poznali, jak pracoval kovář, švec nebo hokynář. Vyzkoušeli si také předměty a činnosti, které byly k výkonu daného povolání potřeba. Výstava se dětem velmi líbila.

celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 20. ledna na ZŠ Melantrichova. Soutěž organizovali zaměstnanci Sportcentra DDM Prostějov. Naši školu zde reprezentovali dvě žákyně z 9. A. T. Peková obsadila v silné konkurenci krásné 8. místo. K. Štouračová skončila v polovině padesátičlenného soutěžního pole. Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy.

celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Korfbalový turnaj

Ve středu 22. 1. proběhl na reálném gymnáziu korfbalový turnaj pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Utkaly se mezi sebou děti, které od září navštěvují na školách kroužky korfbalu. Naše družstvo obsadilo osmé místo. celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Environmentální výchova

Projekci 3D filmu o podmořském světě zhlédly děti ze 4. A a 5. A třídy ve středu 15. ledna. Školní knihovna se pomocí speciálních brýlí proměnila v kouzelnou podmořskou hlubinu. Barevná fauna i flóra vybízela děti ke kontaktu. Žáci často pohybem předcházeli možnému střetu s plující rybkou. Díky filmu děti nejen poznaly estetické hodnoty přírody, ale i negativní aspekty lidského působení. celý text

ostatní | 19. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 13. ledna se dívky z osmých tříd zúčastnily workshopu na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Prohlédly si učebnu pro odborný výcvik kosmetiček. Seznámily se, co studium maturitního oboru Kosmetické služby obnáší a jaké jsou příležitosti uplatnění na trhu práce, příp. možnosti dalšího studia. Současné studentky děvčata nalíčily, nalakovaly jim nehty a některým ozdobily tělo drobným obrázkem. Dívky strávily ve škole příjemné odpoledne. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 13. ledna navštívili žáci ze 3. B a 5. B třídy dětské oddělení prostějovské knihovny. Paní knihovnice je seznámila s literárním pojmem bajka. Přečetla jim Ezopovu bajku „Liška a čáp“. Vysvětlila dětem závěrečné ponaučení. Žákům se v knihovně velmi líbilo. Pro většinu to byla první návštěva v pěkném moderním prostředí. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

Žáci čtvrtých až sedmých tříd zhlédli v úterý 7. 1. divadelní představení pod názvem „Čaroděj ze země Oz“. S pohádkovým příběhem inspirovaným stejnojmennou knihou o Dorotce a jejích netypických kamarádech k nám zavítalo brněnské Divadlo Radost. Představení o pomoci mezi přáteli plné kouzel, písniček a efektních kostýmů se dětem moc líbilo. celý text

ostatní | 11. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Řemeslo má zlaté dno

Třída 3. B navštívila v úterý 7. 1. prostějovské muzeum. Probíhá zde interaktivní výstava pod názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci se seznámili s některými tradičními řemesly. Poznali, jak pracoval kovář, švec nebo hokynář. Vyzkoušeli si také předměty, které byly k výkonu dané činnosti potřeba. Na závěr si získané poznatky ověřili při vyplňování pracovních listů. Výstava děti velmi zaujala. celý text

ostatní | 11. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Vánoční show

V pátek 20. prosince se konala v tělocvičně tradiční vánoční show. Organizace se ujala paní učitelka Věra Králová s pomocí žáků 9. A. Mezi vystupujícími byli žáci od čtvrtých tříd až po deváté. Už od listopadu všichni poctivě nacvičovali svá vystoupení, ladili kostýmy a rekvizity. Během pátečního dopoledne ve vánočně vyzdobené tělocvičně nakonec žáci druhého stupně zhlédli celkem 22 hudebních, tanečních a sportovních vystoupení. Se zpěvem a hrou na klávesy se připojily i paní učitelka V. Králová s dcerou a paní vychovatelka K. Klevetová. Všechna představení byla velmi povedená a účinkující sklidili od diváků velký potlesk. celý text

ostatní | 21. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 6
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 8. 2020

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 63
TÝDEN: 580
CELKEM: 83767