Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Rozloučení devátých tříd

Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo v tělocvičně tradiční loučení devátých tříd, kterému předcházelo nocování žáků 9. A na půdě školy. Společně strávený večer spolužáci využili k výzdobě tělocvičny. Žáci obou devátých tříd si pro kamarády z druhého stupně připravili bohatý program. Třída 9. A tančila, zpívala, zkoušela učitele, kterým na závěr poděkovala. Promítla také prezentaci fotografií, které byly vzpomínkou na jejich docházku do naší školy. Rozlučka žáků 9. B obsahovala také tanečky, rozlučkový proslov, vtipy a prezentaci fotografií o jednotlivých žácích i společných akcích. Program se dětem moc povedl. Všechny zúčastněné nejen pobavil, ale i dojal. I když žáci často školní docházku kritizují a považují za zbytečnou, tak ukázali, že mají spoustu hezkých vzpomínek a že se jim po škole i učitelích bude stýskat. celý text

ostatní | 30. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozlučka 5. A

Třída 5. A se se školním rokem a s docházkou na první stupeň rozloučila nocováním ve škole. Paní učitelka Magda Greplová připravila v úterý 25. 6. pro své žáčky hry, grilování a stezku odvahy. Před spaním děti zhlédly pohádku a poté si ustlaly v tělocvičně. Rozloučení se zúčastnila téměř celá třída, a to je důkazem toho, že se dětem ve škole líbí. celý text

ostatní | 30. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Sportovní den

V pondělí 24. 6. proběhl pro žáky druhého stupně sportovní den. Děvčata si zahrála přehazovanou, ringo a volejbal. Hoši se utkali ve fotbalu a florbalu. Všichni zúčastnění se řídili heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Příjemné sportovní dopoledne zakončila utkání mezi vyučujícími a žáky 9. A. I letos fotbal, florbal i basketbal vyhráli učitelé. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Školy v přírodě

Týdenní pobyty v přírodě plné her, soutěží, turistiky a zábavy zorganizovaly pro své žáčky paní učitelky z prvního stupně. Třídy 2. B a 3. B pobývaly na Suchém. 3. A zavítala na Baldovec. 4. A s 5. A navštívily Javoříčko. Všechny děti se vrátily spokojené a plné dojmů a zážitků. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Třídní výlety

Všechny třídy podnikly na závěr školního roku výlet. Žáci 1. A, 2. A, 4. B a 5. B navštívili DinoPark a ZOO Park Vyškov. Třída 6. A podnikla třídenní turistický výlet do horského městečka Lipová – lázně. 8. A prožila sportovně adrenalinový výlet na Baldovci. 9. A podnikla dva jednodenní výlety. První zaměřila na turistiku v okolí Prostějova a v rámci druhého výletu navštívila Brno a hrad Špilberk. Třída 4. A zavítala do Archeoskanzenu Modrá. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Filmové představení

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 navštívili žáci sedmých až devátých tříd předpremiéru filmu „Uzly a pomeranče“. Scénář k filmu napsala Iva Procházková, autorka stejnojmenné knihy a držitelka ceny Magnesia Litera. Příběh o dospívání, vztazích, lásce a koních se dětem líbil.

celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Art Econ 1

Art Econ

V pátek 14. 6. navštívili žáci 8. A střední školu Art Econ, která se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce. V rámci workshopu byli žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pracovala s fotografiemi a počítačově je upravovala. Druhá skupina se seznamovala s počítačovou grafikou při tvorbě mandal. celý text

ostatní | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ostružná

Třída 9. B vyrazila ve dnech 10. – 11. 6. na školní výlet do Ostružné. Hlavním programem byla turistika spojená s návštěvou lesního baru v Horní Lipové a bobové dráhy v Petříkově. Ve volných chvílích si žáci zahráli kopanou a večer se vyřídili v bazéně. Výlet si užili žáci i vyučující. celý text

ostatní | 16. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Plážová kopaná

Krásné 4. místo obsadilo družstvo našich žáků na turnaji v plážové kopané, který se konal na náměstí T. G. Masaryka ve středu 5. 6. Školu reprezentovali R. Sekanina (7. A), a E. Kelnarová, J. Nguyen, F. Otáhal, M. Pecha, T. Peková, J. Rehovič a O. Stojka (8. A). Za reprezentaci školy děkujeme. celý text

ostatní | 16. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Permonia

V pátek 7. 6. si žáci 5. A a 7. A třídy užili opravdové dobrodružství ve stylu hry Pevnost Boyard v zábavním centru Permonium v Oslavanech u Brna. V areálu bývalého dolu Kukla děti plnily adrenalinové, dovednostní i vědomostní úkoly. Dobrodružnou hru si všechny děti užily. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Čechy pod Kosířem

Ve středu 5. 6. děti ze 6. B, 7. B a 8. B navštívily zámecký park a Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Sbírku kočárů, saní a luceren jim představil zakladatel muzea, Václav Obr. Jeho poutavé vyprávění se dětem moc líbilo. celý text

ostatní | 9. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Ilustrátorem na plný úvazek 2

Ilustrátorem na plný úvazek

Ve středu 5. 6. proběhla v rámci projektu „Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov“ beseda s prostějovským rodákem a ilustrátorem Michalem Menšíkem. Besedy v aule školy na Husově náměstí se zúčastnili žáci z 5. A společně s páťáky ze ZŠ Valenty. Kreslíř komiksů, který tvoří pod pseudonymem Nikkarin, názorně dětem ukázal, jak kresby a ilustrace vznikají. Žáci se aktivně zapojili a společně s Nikkarinem vytvořili ilustrace ke konkrétnímu textu. Beseda byla poučná a přispěla k rozvoji čtenářské gramotnosti. celý text

ostatní | 9. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Dětský den

Dne 3.6. se žáci 3. A, 3. B a 4. A zúčastnili dětského dne, který byl doprovodnou akcí tenisového turnaje Moneta Czech Open. Na náměstí byla připravena stanoviště se soutěžemi, ve kterých děti rozvíjely rychlost, postřeh, logické myšlení a sportovní dovednosti. Na každém stanovišti dostaly za svůj výkon "dětské papírové bankovky", které potom vyměnily za sladkosti, limonády nebo drobné upomínkové předměty. Ti nejlepší mohli dostat tričko, příp. batoh. Nejvíce děti lákaly sportovní aktivity na hřišti pro plážový volejbal. celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Minivolejbal

Dne 23. 5. se žáci ze 4. A a 5. A zúčastnili turnaje v minivolejbalu. Naši školu reprezentovalo šest dvojic, které se utkaly se žáky ZŠ Majakovského, ZŠ Valenty a ZŠ Melantrichova. Hrálo se systémem každý s každým. Naše nejúspěšnější dvojice žákyň z 5. A obsadila krásné šesté místo. Turnaj byl pro děti novou zkušeností a sportovním zážitkem. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a ostatním spolužákům za podporu z tribuny národního centra.


celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Den dětí

Den dětí většina tříd oslavila návštěvou letiště, kde ve čtvrtek 30. 5. proběhl den otevřených dveří, který pořádal 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Žáci si prohlédli zbraně a vojenskou techniku. Zhlédli také dynamické ukázky v podobě seskoku, přepadu, výcviku psů a pilotáže vrtulníku.
Třídy 2. B, 3. B, 4. B a 5. B navštívily Javoříčské jeskyně a zámek Úsov.
Třída 7. A se pobavila v Laser Aréně Prostějov.
Všem dětem přejeme k jejich svátku hodně štěstí a zdraví.
celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadlo

Divadelní představení pod názvem „O pokladu ve mlýně“ zhlédli v úterý 28. 5. v kině Metro žáci 1. A, 1. B a 2. A. V písničkové pohádce vystupovala legrační strašidla, která nakonec byla vysvobozena Matějem a Bětuškou ze svého prokletí. Děti se zde setkaly také s čertem a zlou a chamtivou selkou. Představení se dětem líbilo. celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

Nově otevřené dětské oddělení Městské knihovny v Prostějově navštívily třídy 3. A a 1. A ve dnech 22. a 23. 5. Dětem se moderně zařízená půjčovna a studovna moc líbily. Příjemné prostředí je nalákalo k dalším návštěvám. celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní výchova

V úterý 21. 5. navštívila třída 4. B dopravní hřiště. Žáci zakončili výuku dopravní výchovy teoretickým testem a praktickou jízdou na kole dle pravidel silničního provozu. Ti, kteří byli v obou částech úspěšní, získali „Průkaz cyklisty“. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Protidrogová prevence

V úterý 21. 5. 2019 proběhla pro žáky sedmých tříd diskuse navazující na návštěvu protidrogového vlaku Revolution train. Třídy navštívil policejní preventista s programem „To je zákon, kámo!". Žáci znovu zhlédli vlakový příběh a zapojili se do situace jako specialisté policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvěděli více o okolnostech vzniku drogové závislosti, jejích následků i o možnostech léčby. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Požární ochrana

V rámci preventivně výchovné činnosti navštívili v pátek 17. 5. 2019 druhé a šesté třídy členové Hasičského záchranného sboru ČR se vzdělávacím a preventivním programem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Součástí programu byly i praktické ukázky chování za mimořádných situací a ukázky vybavení příslušníků HZS. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Štafeta přátelství a zdraví

V pátek 17. 5. 2019 proběhl v Kolářových sadech desátý ročník štafetového závodu, ve kterém soutěží tříčlenné družstvo v jízdě na koloběžce, v běhu a v jízdě na kolečkových bruslích. Našemu družstvu ve složení O. Doležal, E. Kelnarová a M. Pecha (všichni z 8. A) se z rozjížďky do finálových bojů postoupit nepodařilo. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve dnech 16. – 17. 5. 2019 se v areálu dopravního hřiště a ZŠ E. Valenty konala Dopravní soutěž mladých cyklistů. Ve čtvrtek naši školu reprezentovalo družstvo ze 6. A ve složení J. Pelíšek, V. Senovičová, N. Špicer a J. Vlach. V pátek pak soutěžili žáci z 8. A – F. Hedvíček, L. Křupková, P. Matušů a A. Židová. Závodilo se ve čtyřech disciplínách – teoretický test pravidel silničního provozu, jízda na kole podle pravidel, jízda zručnosti a první pomoc. I když se našim žákům nepodařilo získat medailové umístění, tak jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zlatá jehla

Žáci osmých tříd usedli ve čtvrtek 16. 5. 2019 do publika soutěže Zlatá jehla, která představuje práce mladých módních návrhářů ze středních škol. Mohli zde zhlédnout vítězné kolekce minulých ročníků a nově proběhly soutěže ve výtvarné, fotografické a environmentální kategorii. Program byl doplněný tanečním a hudebním vystoupením. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Projekt IKAP 1

Projekt IKAP

Žáci 8. A třídy se zapojili do projektu IKAP s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“. V rámci projektu navštívili sedm workshopů, které pořádala SOŠ na náměstí E. Husserla. Na těchto workshopech byli žáci seznámeni s jednotlivými učebními obory, které škola po ukončení základního vzdělání nabízí. Vyzkoušeli si, jak se zadělává těsto. Pekli velikonočního beránka. Vyráběli drobné kožedělné výrobky. Učili se prostírat stůl, příp. různé balicí techniky. Děvčata byla seznámena s trendy v líčení. Díky atraktivní a praktické náplni byli žáci kladně motivováni k budoucímu odbornému studiu. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Den matek

Pod vedením zkušené výtvarnice vyráběly děti ze 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B a 6. A dárečky ke Dni matek. Pěkné poznámkové bločky jistě maminkám udělaly radost. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výchovný koncert

V pondělí 6. 5. 2019 navštívili žáci ze 4. A a 5. A strhující bubenickou show olomoucké skupiny Jumping Drums. Interaktivní koncert se konal v divadle a jako vždy se dětským i dospělým divákům moc líbil. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Stařenka Morava vypráví

V pátek 3. 5. 2019 navštívil třídy 3. A, 3. B, 4. A a 5. A hudebník a pedagog, který dětem představil staré dechové nástroje. Žáci si prohlédli tzv. koncovku, kobzu, brumlačku a další hudební nástroje, které si v dřívějších dobách lidé sami vyráběli. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis 2019

Přijatí žáci do 1. třídy 2019 celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

O pohár Zdravého města Prostějova

Čtyřčlenné družstvo ze 6. A ve složení Š. Bachorík, E. Dřímalová, V. Švédová a J. Vlach reprezentovalo naši školu v soutěži O pohár Zdravého města, která se každoročně koná pod záštitou magistrátu. Teoretické i praktické úkoly si pro žáky připravili hasiči, policisté, záchranáři, žáci zdravotnické školy, ochránci přírody z IRISU, pracovníci Sportcentra - DDM, Kontaktního centra Prostějov a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově. Děti prožily příjemné sportovně-vědomostní dopoledne. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vybíjená

V úterý 23. 4. 2019 se na ZŠ Horáka konalo okrskové kolo ve vybíjené hochů II. kategorie (4., 5. třída). Naši školu reprezentovali D. Klimeš, R. Kryštof, M. Rafael, A. Rotter, S. Stojka (4. A), J. Mezuliánek, M. Nedbal, A. Sekanina, T. Šidlo, A. Šťourač, M. Toul, P. Vymlátilová a J. Mezuliánek (5. A). Družstvo odehrálo čtyři zápasy a obsadilo třetí nepostupové místo. Za reprezentaci děkujeme. celý text

ostatní | 28. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 8. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 40
TÝDEN: 700
CELKEM: 38390