Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

#

Výtvarná soutěž "Moje oblíbená květina"

2.místo v okrese kresba,malba vyhrála žákyně 6.A Naďa Špicer. Gratulujeme. Obrázek na diplomu je její kresba se kterou se umístila. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Velikonoční stromek 1

Velikonoční stromečky

I naše škola se podílí na výzdobě náměstí T. G. Masaryka. Letos si stromeček velikonočními dekoracemi společně ozdobily třídy 1. A. a 2. A. a také třída 5. A. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Úspěch ve výtvarné soutěži 1

Úspěch ve výtvarné soutěži

Žákyně 6. A Naďa Špicer získala krásné 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže na téma „Moje oblíbená rostlina“, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Naďa uspěla v kategorii malba a kresba. Byla odměněna drobnými cenami a diplomem, na kterém je zachyceno její úspěšné dílo. Nadi moc gratulujeme a přejeme další úspěchy. Paní učitelce M. Kyzlinkové děkujeme za přípravu. celý text

ostatní | 14. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výchovný koncert

Ve čtvrtek 11. 4. proběhl v tělocvičně výchovný koncert manželů Kocúrkových. Ve třech vyučovacích hodinách seznámili průběžně žáky všech tříd s netradičními hudebními nástroji. Žáci si poslechli středověké nástroje, různé flétny a píšťaly, dudy, ale i housle a kytaru. Koncert se všem líbil. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zábavná němčina

V pátek 5. 4. šestnáct dětí z 8. A navštívilo olomouckou Pevnost poznání, kde proběhla zábavná hra „Autobahnspiel". Putování po německých městech, které organizuje pražský Goethe Institut, se naše škola zúčastnila už potřetí. A o tom, že výuka cizího jazyka může být zábavná, svědčí přiložené fotografie. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Expediční kamera

V pátek 5. 4. proběhlo v kině Metro promítání outdoorových filmů. Žáci pátých až devátých tříd zhlédli dokumenty o životě lidí v peruánském deštném pralese, o svérázné, ale cílevědomé jednoruké lezkyni a o cestě dobrodruhů nedotčenou přírodou Nového Zélandu. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Ekologická výchova

V rámci výuky přírodopisu a ekologické výchovy se žáci 7. A zúčastnili v Ekocentru Iris programu „Živá zahrada". Učili se poznávat živočichy žijící na zahradách a byli poučeni o jejich významu. Prohlédli si i zahradu ekocentra s ukázkami různých zařízení. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Protidrogový vlak

Ve čtvrtek 4. 4. na prostějovském nádraží opět zastavila vlaková souprava Revolution train. Preventivní program s protidrogovou tematikou navštívily sedmé třídy. Žáci postupně procházeli jednotlivými vagony a stali se aktivními účastníky příběhu mladých lidí s drogovou závislostí. Interaktivní výstava na děti i vyučující velmi zapůsobila. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dentální hygiena

Ve dnech 3. - 4. 4. navštívili naši školu studenti stomatologie. Poučili žáky od třetích do osmých tříd, jak správně pečovat o chrup. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní výchova

Ve středu 3. 4. navštívila třída 4. A dopravní hřiště. Žáci zakončili výuku dopravní výchovy teoretickým testem a praktickou jízdou na kole dle pravidel silničního provozu. Ti, kteří byli v obou částech úspěšní, získali „Průkaz cyklisty“. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pohádky ovčí babičky

Třídy 1. A, 1. B a 2. A navštívily v úterý 26. 3. divadelní představení „Pohádky ovčí babičky". Inscenace plzeňského divadla Alfa vznikla na motivy stejnojmenného kresleného večerníčku. Příběhy o statečném beránkovi a jeho ovečce děti zaujaly a pobavily. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhl v úterý 26. 3. 2019. Rodiče stávajících žáků nahlédli v průběhu prvních dvou vyučovacích hodin do výuky. Rodiče budoucích prvňáčků využili možnosti prohlédnout si budovu školy. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pipi Dlouhá punčocha

V pátek 15. 3. 2019 navštívili žáci 4. A a 5. B divadelní představení „Pipi Dlouhá punčocha". Vystoupení
brněnského divadla Radost vtáhlo dětské diváky do nevšedních příhod pihaté holčičky Pipi a jejích
kamarádů. S ohledem na hravost, radost a bezmeznou fantazii hlavní hrdinky představení žáky
nadchlo. celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Cesta pravěkem

V rámci výuky vlastivědy navštívili dne 12. 3. 2019 žáci 4. B komentovanou prohlídku v Muzeu města
Prostějova s názvem „Cesta pravěkem“. Na výstavě byli žáci seznámeni se životem v daném
geologickém období. Program zahrnoval i tvořivou aktivitu žáků. celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Příspěvek 1

Příspěvek

Děkujeme Základní škole Kollárova Prostějov za finanční dar
Příspěvek bude použit na veterinární péči o naše svěřence!
www.russell-rescue.cz celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Škola v tisku - pvnovinky.cz 1

Škola v tisku

pvnovinky.cz celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Klapzubova jedenáctka

V úterý 26. 2. navštívily třídy 6. A, 6. B, 7. A a 7. B představení šumperského divadla „Klapzubova jedenáctka". Adaptace humoristické povídky E. Basse s fotbalovou tematikou žáky nejen pobavila, ale i poučila. celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Přehazovaná 1

Přehazovaná

V pátek 22. 2. proběhlo na ZŠ Valenty okrskové kolo v přehazované II. kategorie (4. a 5. třída). celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Den otevřených

Den otevřených dveří je stanoven na 26. 3. 2019. Zájemci budou moci navštívit 1. – 2. vyučovací hodinu ( 8:00-8:45, 8:55 – 9:40) v kterékoliv třídě 1. i 2.st. ZŠ.
Navštívit školu je možné i v jiném termínu – po telefonické domluvě.
celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zahraniční návštěva

V týdnu od 11. do 17. 2. 2019 navštívili naši školu v rámci projektu Edison tři zahraniční studenti. celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Návštěva hvězdárny

V rámci výuky fyziky navštívily deváté třídy a třída 6. A prostějovskou hvězdárnu. Pro starší žáky byla přednáška s názornými ukázkami věnovaná optice. Žáci se dozvěděli různé zajímavosti o světle a jeho vlastnostech. Byly jim názorně předvedeny a vysvětleny světelné efekty.
Šestá třída měla vzdělávací program zaměřený na tělesa sluneční soustavy. Pomocí 3D brýlí žáci navštívili jednotlivé planety, Slunce i Měsíc. Sledováním komety se vrátili na Zemi. Na závěr programu vystoupaly děti na pozorovatelnu a díky astronomickému dalekohledu a jasné obloze se mohly na Slunce podívat. Byly poučeny, že při pozorování nechráněným okem může dojít k poškození zraku.
Žákům se návštěva hvězdárny moc líbila.
celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadlo

Ve středu 20. 2. 2019 navštívili žáci třetích tříd kino Metro, ve kterém proběhlo představení Hudebního divadla dětem z Hradce Králové. Vystoupení na motivy pohádek J. Čapka pod názvem „Povídejme si, děti…“ poučilo žáky v oblasti mezilidských vztahů. Prostřednictvím veselých písniček se děti nejen pobavily, ale také se do představení aktivně zapojily.

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 navštívily třídy 2. B, 3. A, 3. B a 4. A hudební představení Pavla Nováka a skupiny Family v divadle. Písničkový pořad pod názvem „Řemeslo má zlaté dno“ děti seznámil s klasickými řemesly a vyzdvihl užitečnost manuální práce. Výchovně motivační pořad se dětem líbil.
celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadlo

Divadlo
Dne 3. 1. 2019 navštívily osmé a deváté třídy divadelní představení Homevideo. Mladí herci z Mostu prostřednictvím poutavého příběhu přiblížili žákům negativní vliv sociálních sítí a děsivé důsledky kyberšikany. Po představení proběhla na dané téma beseda s protagonisty. Divadelní hra všechny zaujala a poučila.
celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Exkurze

Exkurze
Dne 24. 1. 2019 žáci 9. B navštívili firmu Mubea. Nejdříve zhlédli krátkou prezentaci o společnosti. Poté si prohlédli samotnou výrobu nápravových pružin a navštívili učňovské středisko. Všichni obdrželi reklamní předměty.
celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Lyžařský výcvik 1

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik
Ve dnech 27. 1. – 1. 2. 2019 proběhl ve Ski areálu U Sachovy studánky v Beskydech lyžařský výcvik.
celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt EDISON

V rámci projektu Edison přivítáme opět na naší škole 4 zahraniční studenty, kteří našim žákům představí země svého původu, jejich zvyky a kulturu. celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Nábor basketbalistů pro žáky 4. a 5. tříd  1

Nábor basketbalistů

Nábor basketbalistů pro žáky 4. a 5. tříd celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deskohraní

12. 12. se uskutečnilo již tradiční Deskohraní - akce pro naše žáky a jejich rodiny. Kdo přišel, zažil příjemné odpoledne se svými blízkými při hraní nejrůznějších nových, ale i tradičních společenských her nebo načerpal inspiraci na vánoční dárek. celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Planetárium 5.A

11. 12. navštívily 5. třídy brněnské planetárium a zábavní vědecký park Vidu, kde si mohli žáci na vlastní kůži vyzkoušet například zemětřesení, účinky odstředivé síly v rotující místnosti, uslyšet tlukot vlastního srdce nebo nechat vzlétnout horkovzdušný balón celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Sportovní dopoledne s dopravní výchovou

12. 12. se 5.A zúčastnila sportovní akce na prostějovském Sportcentru, kde si žáci zahráli florbal, basketbal, fotbal a další sportovní disciplíny. Dále si vyzkoušeli jízdu zručnosti a ověřili si své vědomosti v testu ze zdravovědy. celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 35
TÝDEN: 439
CELKEM: 21274