Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 6
poslední

Nové informace pro rodiče

V menu informace pro rodiče je nově záložka "Koronavirová opatření". celý text

ostatní | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Páťáci v knihovně

V pátek 2. 10. navštívili žáci 5. A třídy dětské oddělení prostějovské knihovny. Jde o zkušené a nadšené čtenáře, které paní knihovnice seznámila s jednotlivými literárními žánry a jejich piktogramy, jež zjednodušují orientaci při půjčování knih. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Družina na kuželkách

V pátek 18. 9. 2020 proběhl ve školní družině projektový den, v rámci kterého děti navštívily prostějovskou kuželnu. Na čtyřech moderních drahách si vyzkoušely tento méně tradiční sport. Utkaly se v turnaji dvojic, ve kterém nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Dětem se odpoledne líbilo. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Enviromentální výchova

Promítání 3D filmu o podmořském světě zhlédli žáci prvních až čtvrtých tříd ve středu 23. září. Školní knihovna se pomocí speciálních brýlí proměnila v kouzelnou podmořskou hlubinu. Barevná fauna i flóra vybízela děti ke kontaktu. Žáci často pohybem předcházeli možnému střetu s plující rybkou. Díky filmu žáci nejen poznali estetické hodnoty přírody, ale i negativní aspekty lidského působení. Projekce byla uhrazena z fondu KPŠ.

celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Dinosauři

Se světem dinosaurů se seznámili žáci druhého stupně, kteří v úterý 22. 9. zhlédli 3D film ze života tajemných plazů. Díky speciálním brýlím se děti staly svědky lovu býložravých dinosaurů těmi dravými. Napínavý film se dětem líbil. Projekce, která proběhla ve školní knihovně, byla hrazena z fondu KPŠ. celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k družině 25.9.2020

Vážení rodiče,

v pátek 25.9. 2020 v době konání ředitelského volna bude zajištěn dle potřeby rodičů žáků přihlášených k pravidelné docházce do školní družiny chod ŠD v omezeném provozu v době od 6:30 do 16 hod.
celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k 25. 9. 2020

Obědy budou automaticky odhlášeny. celý text

ostatní | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Ředitel školy vyhlašuje v pátek 25. 9. 2020 na základě doporučení ministra zdravotnictví ředitelské volno.

celý text

ostatní | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení - "Nákup ICT pro distanční výuku"

Dne 18. 9. bylo vyhlášeno školou výběrové řízení na „Nákup ICT pro distanční výuku“.

Bližší informace a specifikace v oddílu - výběrové řízení. Případné nabídky se přijímají do 29. 9. 2020 do 12 hodin
celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Poprvé v knihovně

V pondělí 14. 9. se třída 1. A poprvé vydala do dětského oddělení městské knihovny. Děti se seznámily s chodem knihovny, prohlížely si knížky a se zaujetím poslouchaly příběhy, které jim knihovnice předčítala. Také je naučila, jak správně s knihami manipulovat a jak se během návštěvy chovat. Dětem se v knihovně líbilo.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Družina na dopravním hřišti

Děti ze školní družiny navštívily ve čtvrtek 10. 9. dopravní hřiště. Vypůjčily si zde kola, koloběžky a šlapací káry a zdokonalovaly si tak jízdní dovednosti. Učily se respektovat dopravní značení, jízdě na kruhovém objezdu a dodržovat pravidla silničního provozu. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Hydrobiologie pro každého

Ve středu 9. 9. se žáci školní družiny vypravili do biokoridoru Hloučela, kde si pro ně zaměstnanci ekocentra IRIS připravili výukový program o životě ve vodě. Děti lovily vodní živočichy pomocí planktonní síťky a podle jednoduchých klíčů určovaly jejich druh. Dozvěděly se také o vývoji živočichů a rostlin v okolí vodních toků.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dopravní hřiště

V úterý 8. 9. a ve středu 9. 9. navštívily třídy 4. A, resp. 4. B Dopravní hřiště v Prostějově. Teoretickou část dopravní výchovy, v rámci které byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro cyklisty, absolvovaly děti v učebně. Získané poznatky pak děti aplikovaly během praktické části výuky na přilehlém hřišti, kdy se aktivně účastnily silničního provozu. Součástí programu byla i jízda zručnosti přes překážky. Pokud žáci na jaře úspěšně splní teoretické i praktické testy, obdrží „Průkaz cyklisty“.

celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový školní rok

1. září byl slavnostně zahájený nový školní rok. Do školy nastoupilo 327 žáků, které přivítali ve třídách jejich vyučující. Pan ředitel všechny uvítal proslovem ve školním rozhlase. Většina dětí se už na tradiční výuku těšila. Prvňáčci se na školním dvoře rozloučili se svými rodiči a statečně pokračovali do svých prvních lavic. Do 1. A nastoupilo 22 zvídavých žáčků a do 1. B 10. Přejeme jim, ať chodí do školy s nadšením a ať se jim daří. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Tělocvik online

Vstaňte od počítačů, zacvičte si v době karantény a udržujte si fyzickou kondici v domácím prostření díky nabídce cvičebních lekcí. celý text

ostatní | 11. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy 2020-2021

Bližší informace. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Jednotné přijímací zkoušky

Informace pro žáky 9. ročníků. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 18. 3. 2020 uzavřena MŠ

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Učte se s Českou televizí

Česká televize spustila výukové a vzdělávací programy pro děti. Během pracovních dní vždy od 9 hodin na programu ČT2 mohou děti sledovat výuku českého jazyka a matematiky v rámci pořadu UčíTelka. Programy jsou určené pro žáky prvního stupně, ale učivo si mohou připomenout také ti starší. Od 12 hodin na stejném programu probíhá projekce vzdělávací pořadů (dějepis, přírodopis, fyzika, zeměpis) pro žáky druhého stupně. Žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky, je určeno vysílání v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na ČT1 v rámci pořadu Škola doma. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Internetové odkazy

Internetové odkazy na online cvičení, testy a učební materiály k procvičování učiva po dobu uzavření školy: celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 11. 3. 2020 uzavřena ZŠ

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou od zítřka 11. 3. 2020 uzavřeny ZŠ. O opětovném
otevření budete informováni oficiálními sdělovacími prostředky a na http://www.zskol.cz/.
Obědy ve školní jídelně jsou odhlášeny.
RNDr. Josef Hrachovec – ředitel školy
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Návštěva knihovny

V pondělí 9. 3. navštívili žáci z 5. A dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice je seznámila s literárním útvarem bajka. Vysvětlila jim, jaké jsou její hlavní rysy. Představila žákům nejznámější autory bajek. Na závěr návštěvy si děti samostatně prohlédly knížky, které je zajímaly. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hudební výchova

Interaktivní hudební vystoupení muzikálové zpěvačky Magdy Malé zhlédly děti z 1. B v úterý 3. 3. v prostějovském divadle. Zábavné představení pod názvem „Tajemství dětského pokojíčku“ plné písniček skladatele K. Vágnera s texty J. Žáčka se dětem velmi líbilo. Se zpěvačkou si zazpívaly a zatančily. Tím poděkovaly paním učitelkám za jejich práci. Nakonec si z představení děti odnesly i malý dárek v podobě omalovánek. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 2. 3. 2020 se žákyně osmých tříd zúčastnily další interaktivní dílny na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Tentokrát byly seznámeny s tříletým studiem učebního oboru cukrář. Dozvěděly se, jaké existují možnosti po obdržení výučního listu nejen na trhu práce, ale i v rámci dalšího studia. Žákyně pak ve skupinkách připravily těsto na velikonočního beránka, kterého i upekly a nazdobily. Praktické činnosti děvčata velmi bavily.

celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dopravní výchova

Žáci ze 4. B se v úterý 25. 2. zúčastnili zimní části dopravní výchovy, kterou zorganizovali zaměstnanci Dětského dopravního centra Prostějov. Výuka se konala v prostorách sportcentra. Žáci pracovali ve skupinách a vystřídali se na čtyřech stanovištích. Zopakovali si první pomoc, značky a pravidla silničního provozu pro cyklisty. Trénovali jízdu zručnosti a vyzkoušeli si základní servis jízdního kola. Všichni byli moc šikovní.

celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výtvarný slabikář

V pondělí 24. 2. navštívila třída 5. B prostějovské muzeum. Děti zhlédly výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ. Seznámily se s různými výtvarnými technikami, materiály a motivy. Teoretický výklad byl doplněn praktickými činnostmi. celý text

ostatní | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Péče o dítě

Ve středu 19. 2. absolvovaly dívky z devátých tříd v rámci předmětu pracovní činnosti přednášku o tom, jak manipulovat s novorozencem. Dozvěděly se, jak miminko uchopit, přebalit, vykoupat a nakrmit. Prakticky si jednotlivé činnosti mohly s panenkou i vyzkoušet. celý text

ostatní | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

V pondělí 17. 2. 2020 se vybraní žáci osmých tříd zúčastnili interaktivní dílny na SOŠ Prostějov na náměstí E. Husserla. Tentokrát byli seznámeni s tříletým studiem učebního oboru prodavač. Dozvěděli se, jaké existují možnosti po obdržení výučního listu nejen na trhu práce, ale i v rámci dalšího studia. Žáci si prakticky vyzkoušeli běžné i dárkové balení zboží. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský výcvik

Ve dnech 1. 2. – 7. 2. 2020 proběhl ve Ski areálu U Sachovy studánky v Beskydech lyžařský výcvik. Kurzu se zúčastnili převážně žáci ze sedmých tříd, kteří byli podle lyžařských schopností rozděleni do tří družstev. Úplní začátečníci si rychle osvojili základní techniku sjezdového lyžování a zvládli i tradiční závěrečný závod ve slalomu. Zkušenější lyžaři z prvního a druhého družstva zdokonalovali techniku a osvojovali si carvingový oblouk.
Žáci byli ubytováni v hotelu Labyrint v Horní Bečvě. Ve volném čase odpočívali, hráli stolní tenis, šachy, společenské hry a zájemci navštívili bazén.
Lyžařský výcvik proběhl bez vážnějších úrazů a zdravotních problémů. I přes rozmary počasí si žáci pobyt na horách užili.

celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační výchova

V pátek 7. února navštívili žáci 1. A poprvé knihovnu. Paní knihovnice jim vysvětlila, jaké možnosti dětské oddělení nabízí, co vše lze v knihovně zažít a jakých akcí je možné se zúčastnit. S dětmi si povídala o literatuře a ukázala jim, jak pracovat s knížkou. Poté si děti knihovnu a knihy samy prohlédly. Návštěva knihovny se jim moc líbila.


celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 6
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 10. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 25
TÝDEN: 502
CELKEM: 95062