Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

#

Seiferos

Ve čtvrtek 17. 10. proběhlo na tréninkovém hřišti SK Prostějov představení dravých ptáků. Akci pořádala skupina Seiferos, která děti seznámila se způsobem života dravců u nás. V průběhu odborného výkladu se děti dozvěděly zajímavosti o sovách, orlech, poštolkách, luňácích a dalších. Pozorné děti získaly za správnou odpověď na otázky pěknou fotografii a při letových ukázkách si vyzkoušely přílet dravce na jejich ruku. Následovaly praktické ukázky, kdy někteří dravci imitovali lov. Všem se akce moc líbila a organizátoři i jejich svěřenci byli odměněni potleskem. celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Den stromů

Přírodovědné akce v Kolářových sadech se ve středu 16. 10. zúčastnily třídy 7. A a 8. A. Den stromů pro školy aneb stromy prostějovských parků zorganizovalo sdružení IRIS. Žáci poznávali stromy v parku, dozvěděli se zajímavosti o jejich životě, určovali stromy podle plodů a dřeva, luštili rébusy. Akce byla poučná i zábavná.


celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Korfbal

V tělocvičně reálného gymnázia probíhá korfbalové mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Vzhledem k tomu, že většina týmů zde nemá diváckou podporu, tak žáci prostějovských škol navštěvují jednotlivé zápasy a fandí. Naši žáčci z prvního stupně ve středu podporovali tým Maďarska v zápase s Portugalskem. I přes bouřlivou diváckou kulisu Maďarsko prohrálo 17:21. Děti si sportovní utkání v netradiční míčové hře užily. celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Burza práce a vzdělávání

Burzu práce a vzdělávání navštívili v úterý 15. 10. vycházející žáci. Burza se letos konala v Národním sportovním centru. Studium i zaměstnání zde nabízelo přes padesát škol a firem z Prostějova a okolí. Žáci plnili různé kvízy, dostávali reklamní předměty, příp. ochutnali výrobky masného průmyslu.

celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

5. A v knihovně

V pondělí 14. 10. navštívila třída 5. A dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice děti přivítala v novém a příjemném prostředí. Seznámila je s literárním pojmem pověst a přečetla jim některé z místních pověstí. celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Divadelní představení

Třída 3. B navštívila v pátek 11. 10. Městské divadlo v Prostějově. Na programu byla pohádka Královna Koloběžka První, kterou na motivy klasické pohádky J. Wericha zpracovalo olomoucké divadlo. Dětem se vtipný příběh
o chytré Zdeničce s písničkami moc líbil.

celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Taneční vystoupení

V pátek 4. a 11. října proběhlo v tělocvičně školy krátké vystoupení taneční skupiny Olymp. Žáci zhlédli ukázky latinskoamerických tanců a vystupující odměnili potleskem. Na závěr se zájemci naučili základní krok tance cha-cha.


celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Procházka městem

V rámci výuky prvouky se třída 3. A zúčastnila vycházky městem, kterou organizovalo prostějovské muzeum. Během hodinové procházky po třech náměstích se děti seznámily s původem a s významem domovních erbů. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dny Erasmu

SOŠPO Prostějov připravila pro žáky devátých tříd šesti prostějovských škol akci pod názvem Dny Erasmu. Žáci 9. A se akce zúčastnili ve čtvrtek 10. 10. na náměstí TGM. Studenti střední školy seznámili naše žáky s programem Erasmus+, v rámci kterého navštěvují různé státy. Žáci pak ve čtyřčlenných skupinkách plnili vědomostní i zábavné úkoly a kvízy. Nejúspěšnější bylo družstvo ve složení L. Tylšarová, O. Nedbal, P. Zbořil a J. Neguyan. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Prezentace obchodní akademie

V úterý 8. října proběhla na půdě naší školy prezentace Obchodní akademie v Prostějově. Akce měla za úkol seznámit vycházející žáky s požadavky přijímacího řízení, s průběhem studia na OA a s možnostmi uplatnění na trhu práce. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt IKAP

7. 10. proběhl pro žáky osmých tříd další workshop na SOŠ Prostějov. Tentokrát se žáci seznámili s oborem cukrář. Z připraveného těsta vykrajovali a pekli perníčky, které si také sami nazdobili. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Filmové představení

V pondělí 7. 10. žáci osmých a devátých tříd zhlédli v kině Metro dokumentární film „Arnošt Lustig – devět životů“. Významný spisovatel židovského původu s nadhledem vypráví o svém dětství a o pobytu v koncentračním táboře. Z vyprávění i z dobových záběrů se žáci dozvěděli o hrůzách nacismu a holokaustu to, co v učebnicích dějepisu nenajdou.


celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Návštěva úřadu práce

Vycházející žáci naší školy navštívili ve dnech 2. a 4. 10. Úřad práce v Prostějově. Zaměstnanci informačního a poradenského střediska si pro ně připravili besedu ohledně volby povolání. Žáci se prostřednictvím prezentace, grafů a her seznámili s širokou nabídkou profesí a s uplatněním na trhu práce. Beseda jim pomohla zorientovat se nejen v nabídce povolání, ale i s volbou dalšího studia na středních školách. celý text

ostatní | 6. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní hřiště

V úterý 1. 10. třída 4. A navštívila Dopravní hřiště v Prostějově. V učebně děti absolvovaly teoretickou část dopravní výchovy, v rámci které byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro cyklisty. Teoretické poznatky pak děti aplikovaly během praktické části výuky na přilehlém hřišti, kdy se aktivně účastnily silničního provozu. Pokud děti na jaře úspěšně absolvují teoretické i praktické testy, obdrží „Průkaz cyklisty“. celý text

ostatní | 6. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva knihovny

Třída 4. A v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pravidelně navštěvuje dětské oddělení prostějovské knihovny. V pondělí 30. 9. knihovnice seznámila žáky s jednou z nejvýznamnějších autorek knih pro děti, švédskou spisovatelkou Astrid Lindgrenovou. Autorku i její dílo dětem stručně představila a pak jim předčítala z knížky „Ronja, dcera loupežníka“.celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Preventivní program

V pátek 27. 9. se žáci třídy 8. A zúčastnili preventivního programu pod názvem „Manipulace – začarovaný kruh“. Žáci rozděleni do skupinek řešili pod vedením lektorky řadu modelových situací, které mohou nastat v rámci mezilidských interakcí. Uvědomili si konkrétní způsoby manipulace, jejich důsledky na osobnost člověka a možná východiska z nezdravých vztahů.celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Obraz J. Wolkera

Loňský absolvent Tomáš Pekař věnoval naší škole vlastnoručně namalovaný portrét Jiřího Wolkera. Obraz našel své místo ve školní knihovně. Úspěšný a výtvarně nadaný Tomáš po celou dobu povinné docházky sbíral ocenění ve výtvarných soutěžích na různá témata. Vždy se jeho dílo setkalo u poroty s mimořádným ohlasem. V průběhu loňského školního roku proběhla na půdě školy výstava jeho výtvarných prací, kterou zhlédli žáci, rodiče i vyučující.


celý text

ostatní | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Prezentace SŠA

Ve středu 25. 9. proběhla pro vycházející žáky náborová prezentace Střední školy automobilní v Prostějově. Žáci byli informováni o studijních oborech, které škola nabízí, o podmínkách přijetí, průběhu studia a praxe i následném uplatnění. celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopravní výchova

Teoretickou i praktickou výukou prošla na dopravním hřišti třída 4. B v úterý 24. 9. První část dopravní výchovy proběhla v učebně, kde instruktor seznámil děti s pravidly silničního provozu pro cyklisty. Poté děti nasedly na kola a motokáry a pokusily se teoretické poznatky aplikovat na cvičném hřišti. Dopravní výchova bude zakončena na jaře, kdy děti po úspěšném splnění teoretické i praktické zkoušky obdrží „Průkaz cyklisty“. celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Seznámení s tradičním řemeslem

V rámci projektu IKAP „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ navštívilo deset děvčat osmých tříd SOŠ na náměstí E. Husserla. V pondělí 23. září se děvčata zúčastnila workshopu, v rámci kterého si vyrobila drobné kožené ozdoby a přívěsky na klíče. Žákyně zjistily od učňů i pedagogů, co studium a poté práce výrobce kožedělného zboží obnáší. celý text

ostatní | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Den bez aut

Ve čtvrtek 19. 9. proběhla v Kolářových sadech akce pod názvem „Den bez aut“. Soutěž byla určená pro žáky druhých tříd všech prostějovských škol. Úkolem dětí bylo co nejrychleji uběhnout danou trasu a splnit úkoly, které připravilo sdružení IRIS. Naši žáci bojovali velmi statečně. Mezi dívkami obsadila krásné 3. místo Nicol Fischerová ze třídy 2. A. Kevin Soldán (2. B) v silné konkurenci chlapců dokonce zvítězil. Oběma gratulujeme a všem dětem děkujeme za reprezentaci školy. celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Branný závod

V lesoparku Hloučela proběhl v pátek 20. září branný závod „O pohár primátora města Prostějova“. Závodu se zúčastnila čtyřčlenná družstva sedmých, osmých a devátých tříd. Naši školu reprezentovali E. Krychtálková, N. Špicer, Š. Bachorík, R. Sekanina (7. A), M. Jančíková, A. Krebsová, F. Heral, K. Trojan (8. A), E. Kelnarová, A. Židová, O. Doležal a F. Hedvíček (9. A). Děti na 5, 5km dlouhé trase plnily vědomostní a dovednostní úkoly, které připravila Městská policie, ČSOP Iris, Sportcentrum a Střední zdravotnická škola. V silné konkurenci šestnácti družstev byli nejúspěšnější žáci 9. A, kteří obsadili krásné 6. místo. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi. Každé družstvo dostalo na závěr náročného soutěžního dopoledne pizzu.
Děkujeme našim žákům za účast a za vzornou reprezentaci školy. celý text

ostatní | 22. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Branný den

V pátek 13. září proběhl ve škole branný den. Žáci prvních tříd a 3. B navštívili Zlatou farmu ve Štětovicích. Ostatní prvostupňové třídy si zasportovaly v místních parcích. Žáci druhého stupně se sešli v občerstvení U Abrhámka a v okolí řeky Hloučely plnili různé sportovní i vědomostní úkoly. Všichni si slunečný den užili. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Burza volného času

Ve dnech 5. – 6. září se konala Burza volného času. Burzu každoročně pořádá Sportcentrum – DDM Prostějov, aby na začátku školního roku seznámilo děti i rodiče s nabídkou volnočasových aktivit. Žáci prvního stupně navštívili akci ve čtvrtek. Páteční program byl určený pro stupeň druhý. Děti řídily modely letadel, hrály lakros nebo boxovaly v ringu. Všichni žáci si vyzkoušeli maximum tradičních i méně tradičních aktivit a odcházeli s nadšením a někteří i s přihláškami do kroužků. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Projektový den o řepě

Třída 3. B zahájila školní rok projektovým dnem, v rámci kterého se vydala na procházku do Bedihoště, kde zkoumala plodiny. Na poli děti vytáhly cukrovou řepu, utrhly kukuřici a diviznu. Společně si plodiny pozorně prohlédly, popsaly je, změřily a porovnaly. Zamyslely se také nad jejich významem. Po návratu do školy si přečetly a zdramatizovaly pohádku Františka Hrubína „O veliké řepě“. Povídaly si o výrobě cukru, ochutnaly zavařenou řepu a vykreslily omalovánky. Všem se netradiční vyučovací den líbil. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ze života prvňáčků

V pondělí 2. září vedení naší školy slavnostně přivítalo ve školních lavicích nové žáčky. Do třídy 1. A nastoupilo 29 zvídavých dítek a ve třídě 1. B zahájilo povinnou školní docházku dětí deset. Žáci poprvé usedli do lavic v barevně vymalovaných a vyzdobených třídách, které jsou zútulněny novými hracími koberci, jež je možné využít k relaxaci i k výuce. Aby si žáci třídy 1. B ve škole lépe zvykali, tak jim paní učitelka pořídila stejná trička s motivem kočky a třídu pojmenovala „Koťátka“. Trička děti využily hned na první společné akci, tou byla návštěva Burzy volného času ve čtvrtek 5. září. Ve stejný den se třída 1. A poprvé vydala do dětského oddělení městské knihovny. Děti se seznámily s chodem knihovny, prohlížely si knížky a poslouchaly příběhy, které jim knihovnice předčítala. Děti jsou zatím ze školy nadšené. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozloučení devátých tříd

Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo v tělocvičně tradiční loučení devátých tříd, kterému předcházelo nocování žáků 9. A na půdě školy. Společně strávený večer spolužáci využili k výzdobě tělocvičny. Žáci obou devátých tříd si pro kamarády z druhého stupně připravili bohatý program. Třída 9. A tančila, zpívala, zkoušela učitele, kterým na závěr poděkovala. Promítla také prezentaci fotografií, které byly vzpomínkou na jejich docházku do naší školy. Rozlučka žáků 9. B obsahovala také tanečky, rozlučkový proslov, vtipy a prezentaci fotografií o jednotlivých žácích i společných akcích. Program se dětem moc povedl. Všechny zúčastněné nejen pobavil, ale i dojal. I když žáci často školní docházku kritizují a považují za zbytečnou, tak ukázali, že mají spoustu hezkých vzpomínek a že se jim po škole i učitelích bude stýskat. celý text

ostatní | 30. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozlučka 5. A

Třída 5. A se se školním rokem a s docházkou na první stupeň rozloučila nocováním ve škole. Paní učitelka Magda Greplová připravila v úterý 25. 6. pro své žáčky hry, grilování a stezku odvahy. Před spaním děti zhlédly pohádku a poté si ustlaly v tělocvičně. Rozloučení se zúčastnila téměř celá třída, a to je důkazem toho, že se dětem ve škole líbí. celý text

ostatní | 30. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Sportovní den

V pondělí 24. 6. proběhl pro žáky druhého stupně sportovní den. Děvčata si zahrála přehazovanou, ringo a volejbal. Hoši se utkali ve fotbalu a florbalu. Všichni zúčastnění se řídili heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Příjemné sportovní dopoledne zakončila utkání mezi vyučujícími a žáky 9. A. I letos fotbal, florbal i basketbal vyhráli učitelé. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Školy v přírodě

Týdenní pobyty v přírodě plné her, soutěží, turistiky a zábavy zorganizovaly pro své žáčky paní učitelky z prvního stupně. Třídy 2. B a 3. B pobývaly na Suchém. 3. A zavítala na Baldovec. 4. A s 5. A navštívily Javoříčko. Všechny děti se vrátily spokojené a plné dojmů a zážitků. celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 10. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Zveřejňování informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 49
TÝDEN: 702
CELKEM: 45649