Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Důležité termíny
Textové pole: Zápis do 1. třídy
Textové pole: Hodnocení žáků

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

· Formuláře

přihlášek ke

studiu  zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Textové pole: Školní preventista
Textové pole: Školní psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

 

Členy školního poradenského pracoviště jsou:

 

Metodik prevence – protidrogový koordinátor: Mgr. Lenka Kűhrová

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Sklenářová

 

Jednotliví členové školního poradenského pracoviště mají vymezené své kompetence. V případě potřeby se můžete obrátit na kteréhokoliv člena školního poradenského pracoviště. Podle svých kompetencí Vás doporučí nebo předeleguje na jiného zástupce školního poradenského pracoviště. Schůze školního poradenského pracoviště formálně probíhají 1x měsíčně. Operativně se však v případě potřeby členové scházejí častěji. Kromě vzájemné spolupráce, spolupracuje školní poradenské pracoviště i s Pedagogicko-psychologickou poradnou s Orgánem péče o dítě, se Speciálně pedagogickými centry a dalšími odborníky z poradenského systému či z lékařské oblasti.

Domů