Textové pole: Informace o škole
Textové pole: DVPP,  Inf. centrum
Textové pole: Mateřská škola
Textové pole: Dokumenty školy
Textové pole: Zaměstnanci školy
Textové pole: Volný čas
Textové pole: Stránky žáků
Textové pole: Informace pro rodiče
Textové pole: Úspěchy našich žáků
Textové pole: Rada školy a KPŠ

 

Projekty Evropské unie

 

 

Naše škola sama realizuje projekt Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd při přechodu na novou školu“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.  CZ.1.07/1.2.12/02.0002.

Odkaz na webové stránky stránky projektu zde nebo www.zskol.cz/projekt.

 

 

 

 

Účastníme se projektu „Ovoce do škol“

 

 

Účastníme se projektu „EU Peníze do škol“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

Statutární město Prostějov zahájilo v červnu 2013 realizaci projektu rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše schválené dotace na tento projekt činí cca 13,2 mil. Kč.

Realizací projektu došlo k modernizaci celkem 15 odborných učeben na prostějovských základních školách - do projektu byly zapojeny ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova. Rekonstruovány byly učebny sloužící výuce přírodovědných předmětů            - učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V učebnách došlo k rekonstrukci rozvodů elektřiny, datových sítí a stávajících podlah. Zcela nově byla řešena zatemňovací technika oken, lavice, pracovní stoly a katedry a v učebnách byly osazeny kromě klasických tabulí i interaktivní multimediální tabule.

Ukončení stavebních prací proběhlo v prosinci 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Textové pole: Mapa stránek
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Historie

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Textové pole: Specializované třídy

Projekty EU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.