Informační centrum SIPVZ č. IC/160

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

IČO : 47922494

 

 

Školení akreditovaná v rámci DVPP :

 

Pracovní setkání učitelů informatiky

 

Seminář a dílna v rozsahu 10 hodin, cena 900.- Kč.

Určeno nejen učitelům informatiky, aprobovaným i neaprobovaným, vedoucím pracovníkům a ostatním pedagogům využívající ICT ve své výuce.

Číslo akreditace : č.j. 39 476/2011 – 25 – 960

 

Pracovní setkání učitelů informatiky s exkurzí

 

Dvoudenní seminář a dílna s výjezdem v rozsahu 10 hodin, cena 1.900.- Kč.

Určeno nejen učitelům informatiky, aprobovaným i neaprobovaným, vedoucím pracovníkům a ostatním pedagogům využívající ICT ve své výuce.

Číslo akreditace : č.j. 39 476/2011 – 25 – 960

 

MS Power Point a jeho využití ve výuce

 

Kurz v rozsahu 12 hodin, cena 1.200,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Číslo akreditace : č.j. 39 476/2011 – 25 – 960

 

MS Publisher jako nástroj k vytvoření jednoduchého výukového webu

 

Kurz v rozsahu 9 hodin, cena 990,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Číslo akreditace : č.j. 39 476/2011 – 25 – 960

 

Využití multimediální techniky ve výuce

 

Kurz v rozsahu 16 hodin, cena 1.400,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Číslo akreditace : č.j. 41733/2013-1-1052

 

Využití interaktivní tabule a příslušného SW ve výuce na I. stupni ZŠ

 

Kurz v rozsahu 12 hodin, cena 1.100,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům I. stupně základní školy. Dle vybavení školy buď ACTIVstudio nebo Smart Notebook.

Číslo akreditace : č.j. 41733/2013-1-1052

 

Využití interaktivní tabule a příslušného SW ve výuce na II. stupni ZŠ

 

Kurz v rozsahu 12 hodin, cena 1.100,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům II. stupně základní školy. Dle vybavení školy buď ACTIVstudio nebo Smart Notebook.

Číslo akreditace : č.j. 41733/2013-1-1052

 

 

Pořízení, úprava a publikování digitální fotografie v Zoner Photo Studiu

 

Kurz v rozsahu 12 hodin, cena 1.100,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Číslo akreditace : č.j. 41733/2013-1-1052

 

Základy práce se střihovým studiem Windows Movie Maker

 

Kurz v rozsahu 12 hodin, cena 1.100,- Kč.

Určeno pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Číslo akreditace : č.j. 41733/2013-1-1052

 

 

 

·    Vzdělávací programy DVPP, kterým byla pro naši školu udělena akreditace

 

 

Na spolupráci se těší:

 

RNDr. Josef Hrachovec, lektor kurzů a ředitel školy

Mgr. Michal Černý, školitel a technický poradce

 

 

Kontakty:

 

Telefon: 582 345 160

Adresa: ZŠ a MŠ Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov

zskol@pvskoly.cz

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Textové pole: Informace o škole
Textové pole: DVPP ,  Inf. centrum
Textové pole: Mateřská škola
Textové pole: Dokumenty školy
Textové pole: Zaměstnanci školy
Textové pole: Volný čas
Textové pole: Stránky žáků
Textové pole: Informace pro rodiče
Textové pole: Úspěchy našich žáků
Textové pole: Rada školy a KPŠ
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Historie
Textové pole: Specializované třídy