Textové pole: Práce našich žáků
Textové pole: Škola v tisku
Textové pole: Domů

 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

 

Slovo ředitele školy

 

Lidstvo prošlo zejména v minulém století bouřlivým vývojem a změnami ve všech oblastech své činnosti. Stejně tak se měnila a neustále se mění i naše škola. Z minulosti je třeba se poučit, ale žijeme v současnosti a musíme hledět do budoucnosti.

 

Vzdělávacím cílem základní školy dnes nemůže být “chodící encyklopedie”, nýbrž člověk schopný orientovat se v množství poznatků a informací, kterými je v dnešní době doslova zavalen. Hlavním cílem ve vzdělávací oblasti nyní musí být zajištění funkční gramotnosti našich žáků, která bude nezbytná pro jejich působení v informační společnosti. Znamená to naučit je pracovat s informacemi, kreativně používat získané vědomosti a zejména je pak aplikovat v praktickém životě.

 

Školství v současné době prodělává složitý transformační proces, který zahrnuje určitou změnu chápání vztahu učitel-žák, nastolení atmosféry vzájemné důvěry a tolerance, odstranění direktivních postojů a v neposlední řadě redukci paměťového učiva a změnu metod a forem práce. Jeho nedílnou součástí je vytváření vhodných pracovních podmínek, zabezpečení zdravého a estetického pracovního prostředí a vybavení školy kvalitními a moderními učebními pomůckami.

 

Jsem rád, že mohu odpovědně říci, že na naší škole je tento proces úspěšně nastartován. Počínaje přístupem k žákům a vlastnímu odbornému růstu, změnou metod a forem práce, využíváním moderních informačních a komunikačních technologií, vybavením školy moderními učebními pomůckami (díky vstřícnému přístupu zřizovatele města Prostějova) a zajištěním prostoru pro trávení volného času našich žáků (široké spektrum kroužků a celodenní školní klub).

 

Nyní již ale dosti slov. Na našich webových stránkách Vám chceme společně se svými kolegy a kolegyněmi ve stručnosti představit naši školu, abyste si o ní mohli vytvořit ucelenou představu.

 

                                                                                                        RNDr. Josef Hrachovec

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Průvodce školou
Textové pole: Třídy, rozvrh
Textové pole: Zaměření školy
Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA