Textové pole: Informace o škole
Textové pole: DVPP ,  Inf. centrum
Textové pole: Mateřská škola
Textové pole: Dokumenty školy
Textové pole: Zaměstnanci školy
Textové pole: Volný čas
Textové pole: Stránky žáků
Textové pole: Informace pro rodiče
Textové pole: Úspěchy našich žáků
Textové pole: Rada školy a KPŠ

Mapa stránek

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Kontakt
Textové pole: Historie
Textové pole: Specializované třídy
Textové pole: Projekty EU

 

 

 

 

 

 

 

· známky žáků on-line

 

· video a fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Domovská stránka YouTubeTextové pole: Školní poradenské
pracoviště

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

vás vítá na svých webových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom vám představili naši školu v její historii, současnosti a plánech do budoucnosti.

 

 

V květnu 2004 jsme oslavili 100 let od jejího založení.

Za tuto dobu zde působily desítky, snad stovky pedagogů, a základní vzdělání získaly tisíce dětí. Každý v ní zanechal stopu své práce, v každém zanechala vzpomínku  škola.

 

 

 

 

 

 

 

Splývavé čtení pro prvňáčky—SFUMATO

 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ PRO PRVŇÁČKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt EDISON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 21. 9. až 26. 9. 2015 proběhl na Kollárce školní týden netradiční formou. Na škole jsme v pondělí ráno přivítali zahraniční stážisty v naší učebně na Husově náměstí a zahájili tak projekt EDISON.
Projekt EDISON je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě.
Prostřednictvím prezentací zahraničních stážistů: Tamary Dartsmelidze z Gruzie, Neerava Jhamtani z Indie, Sonii AlZoghoul z Jordánska , Tugany Aslan z Turecka a Thi-tapron Jiarachaikul z Thajska se naši žáci seznámili s jejich zeměmi, zajímavostmi a způ-sobem života. Vše v anglickém jazyce. 
Každý ze stážistů strávil s našimi žáky denně vždy celé dopoledne (5 vyučovacích hodin) v různých třídách. Do každé třídy se tak dostalo několik stážistů, kterým byl k ruce učitel ovládající anglický jazyk. Po prezentaci jejich zemí následovala vždy diskuse s žáky a odpovědi na jejich nejrůznější dotazy. Díky atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, se oživila výuka a pro naše žáky se touto cestou zvýšila motivace k zájmu o studium cizích jazyků. 
O volný čas stážistů se starali naši žáci, u kterých byli stážisté ubytováni. Provedli je po Prostějově, ukázali jim Plumlovský zámek a jeho okolí. Naši učitelé je zase pozvali na bowling. Velmi se stážistům také věnovali rodiče našich žáků, což stážisté velmi kladně hodnotili. Chtěl bych touto cestou poděkovat těmto rodičům našich žáků (sestry Orlíkovy ze 3. A, sestry Chládkovy z 7. A, Lukáš Král, Denisa Kolíková a Tereza Krebsová z 8. A) za jejich ochotu a vstřícnost při ubytování studentů. 
A nezůstalo jen u rozhovorů a prezentací , ale došlo i na jiné zážitky, např. z oblasti gastronomie. Zahraniční studenti ochutnali české jídlo ve školní jídelně a na oplátku seznámili naše děti se svou národní kuchyní. K tomu jsme v pátek využili naši rekonstruovanou cvičnou kuchyňku, kde stážisté připravili některá svá typická národní jídla, která potom představili žákům jednotlivých tříd. Na oplátku jim potom naše učitelky donesli některé ukázky našich pokrmů. Po závěrečném posezení spojeném s konzumací nachystaných pokrmů jsme se stážisty, kteří budou ve stáži pokračovat v Kojetíně, rozloučili.

 

 

 

 

 

 

JAK JSME BYLI V ANGLII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci září tohoto roku se skupina 20 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy ZŠ Kollárova Prostějov pod vedením vyučujících cizích jazyků a výborné průvodkyně vydala autobusem do Anglie, kde žáci absolvovali výuku v jazykové škole a podnikli několik výletů. Potřebné finance zajistil projekt pro dosažení lepší kvality jazykové výuky, jenž je financován ESF a státním rozpočtem ČR.
Po dlouhé cestě přes Německo, Belgii a Francii se žáci trajektem přepravili do britského přístavu Dover, odkud dále pokračovali po pevnině do oblasti Torbay. V městečku Paignton si pro žáky i učitele přijely hostitelské rodiny a ubytovaly je na pět nocí ve svých domovech. Tři dopoledne žáci strávili v místní jazykové škole LAL, kde pod vedením britských vyučujících zdokonalovali svoje znalosti anglického jazyka. Odpoledne patřila poznávacím výletům, žáci navštívili Babbacombe Model Village, prošli si centrum města Exeteru, kde mimo jiné zjistili, jak se v Anglii nakupuje, v přístavu Plymouth obdivovali mořské živočichy (v National Marine Aquarium), zažili tropy a přímořské klima v unikátním biologickém projektu Eden Project, procházeli vřesoviště národního parku Dartmoor. Poslední den patřil poznávání Londýna, jeho nejvýznamnějších památek a muzeí.
Většinu pobytu žáci absolvovali v anglickém jazyce, nejen ve škole a rodině, ale i např. při nakupování. Ochutnali anglickou kuchyni (včetně místní speciality Cream Tea) a určitě si s sebou domů přivezli řadu dojmů.

 

 

 

 

 

 

 

 

·           Nové fotogalerie na účtu zskol.rajce.idnes.cz

 

 

 

·           Videogalerie na účtech youtube.com/zskol,

           youtube.com/zskol1, youtube.com/zskol2

 

 

 

·           Výchovný poradce zde

·           Školní poradenské pracoviště zde

Textové pole: Akce na budově Husovo nám.