ZŠ a MŠ KollárovaTextové pole: Průběžné hodnocení žáků
Textové pole: Základní škola a mateřská škola
Kollárova ul.4

796 01 Prostějov


IČO : 47922494 

telefon: 582 345 160

e-mail: zskol@seznam.cz
Textové pole: Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Školní preventista

 

Mateřská škola

Husovo nám. 94

 

796 01 Prostějov

 

 

telefon: 582 345 270

 

e-mail: mskoll@seznam.cz

Textové pole: Veřejné zakázky
ZŠ a MŠ Kollárova, Prostějov - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
Prvňáčci při práci  Textové pole: Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
ZŠMŠ

 

Dne 6. 12. 2017 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách.

 

Jejich součástí budou volby zástupců KPŠ do školské rady. Volební lístky s informací o volbách, návrhem zástupců a případnou možností volby jiného zástupce KPŠ obdrželi rodiče prostřednictvím svých dětí, žáků školy.

V 16:30 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru KPŠ (třídní důvěrníci) s ředitelem školy.

Pro rodiče vycházejících žáků proběhne informativní schůzka s výchovnou poradkyní od 16 hodin ve třídě 9. A.