ZŠ a MŠ KollárovaTextové pole: Průběžné hodnocení žáků
Textové pole: Základní škola a mateřská škola
Kollárova ul.4

796 01 Prostějov


IČO : 47922494 

telefon: 582 345 160

e-mail: zskol@seznam.cz
Textové pole: Organizace začátku školního roku 2016 -17  - 1.9. – 9. 9.

1. třídy
– vyučování do 8:45, od 8:45 ŠD (družina) 
   2.9.		-  vyučování do 9:40, od 9:40 ŠD
   5.9.		- vyučování do 10:45 
   6.9.	   	- vyučování dle rozvrhu
Provoz ŠD od 2.9. od 6:30 do 17:00

6. – 9. třídy
1.9.		- vyučování do 8:45
od 2.9. 	- vyučování dle rozvrhu kromě 1. – 2.h třídnických prací 

Výjimka: 4.A a 4.B končí vyučování 2. 9. - 9. 9. v 11:40 hod. (technické důvody)
ŠK (školní klub) – od 2.9. 
Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Školní preventista
Textové pole: Školní psycholog

 

Mateřská škola

Husovo nám. 94

 

796 01 Prostějov

 

 

telefon: 582 345 270

 

e-mail: mskoll@seznam.cz

Dětský denTextové pole: Veřejné zakázky